Absolwenci medycyny weterynaryjnej odebrali dyplomy

Ponad sto pięćdziesięcioro absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odebrało dyplomy ukończenia studiów, zwieńczenie 6 lat ciężkiej pracy. Uroczystość odbyła się 12 czerwca w auli Centrum Konferencyjnego.

Aulę Centrum Konferencyjnego wypełnili szczelnie absolwenci i ich rodziny, przedstawiciele władz. Obecni byli m.in. dr Krzysztof Jażdżewski - zastępca głównego lekarza weterynarii, dr Ludwik Bartoszewicz - dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, dr Jacek Łukaszewicz - prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, prezesi okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, przedstawiciele firm współpracujących z wydziałem, profesorowe seniorzy wydziału, liczni goście z zaprzyjaźnionych wydziałów. Kolegium rektorskie reprezentował prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju uczelni.

Po raz 44. w historii wydziału świeżo upieczeni lekarze weterynarii składali ślubowanie na sztandar, przyrzekając przy wykonywaniu zawodowych obowiązków postępować sumiennie i gorliwie.

- Dla większości z państwa za chwilę po raz ostatni zabrzmi Gaudeamus... Radujcie się więc i zapamiętajcie ten dzień jak najdłużej, gdyż kończy on jeden z najpiękniejszych i niepowtarzalnych okresów waszego życia - zwrócił się do absolwentów w ciepłych słowach dziekan prof. Andrzej Koncicki .

- Jesteśmy uczelnią i wydziałem, gdzie warto studiować. W ostatnim rankingu szkół wyższych „Perspektywy 2015", podobnie jak w roku ubiegłym, kierunek weterynaria realizowany na naszym wydziale sklasyfikowano jako najlepszy w Polsce. To jednak nie jedyny sukces naszego wydziału, z którego jako absolwenci powinniście być dumni. Z ogromną atencją pragnę bowiem podkreślić, że Wydział Medycyny Weterynaryjnej naszego Uniwersytetu uzyskał status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w obszarze nauk weterynaryjnych. Wierzę, że macie poczucie dumy, że ukończyliście wydział, który ma tak znaczące osiągnięcia - podkreślał prof. A. Koncicki. - Wierzę, że nasz trud dydaktyczny docenicie realizując się w pracy zawodowej. Chcieliśmy przygotować was do zawodu jak najlepiej - dodał prof. A. Koncicki.

Podczas uroczystości dyplomy ukończenia studiów odebrało 156 lekarzy weterynarii. Czworo z nich osiągnęło wynik bardzo dobry, szesnaścioro ukończyło studia z wynikiem dobry plus, a aż 90 osób legitymowało się wynikiem dobrym. Szesnaścioro absolwentów uczestniczyło w programie Erasmus, wyjeżdżając na studia do Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Turcji i Słowenii.

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły Jagoda Przybysz (średnia 4,39), Diana Czaus (średnia 4,38), Maria Nowak oraz Monika Żyto (obie średnia 4,30). Natomiast Kaja Syczyło odebrała gratulacje za szczególne zaangażowanie w pracy społecznej. Zgodnie z tradycją, prymusi odebrali liczne nagrody ufundowane przez władze dziekańskie, izby lekarsko-weterynaryjne oraz firmy współpracujące z wydziałem.

Dr Jacek Łukaszewicz -prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  wręczył nagrody książkowe absolwentom wyróżniającym się najlepszymi wynikami w nauce lub zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz środowiska studenckiego. Wyróżnieni zostali Jagoda Przybysz oraz Maciej Kowalczyk za bardzo dobre wyniki w nauce, a Kaja Syczyło za zaangażowanie w pracę społeczną. Jagoda Przybysz odebrała także nagrodę dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie dla absolwenta wyróżniającego się bardzo dobrymi wynikami w nauce pochodzącego z województwa warmińsko-mazurskiego oraz nagrodę ufundowaną przez dziekana WMW prof. A. Koncickiego i nagrodę Głównego Lekarza Weterynarii.

- Zdobyliście wspaniały zawód, będziecie dbać o życie i zdrowie zwierząt oraz bezpieczeństwo ludzi. To zawód zaufania społecznego. Jestem przekonany, że te studia przygotowały was do  sukcesu. Teraz tylko od was zależy, jak będziecie realizować się zawodowo - gratulował absolwentom prof. Andrzej Pomianowski, prodziekan ds. studenckich.

Uroczystość wręczenia dyplomów zakończył tradycyjny piknik weterynaryjny; impreza integracyjna dla pracowników, studentów i zaproszonych gości. Na parkingu przed wydziałem bawiło się do białego rana ok. 2 tysięcy osób.

mah

w kategorii