Dzień Otwarty Studiów Dualnych na UWM

Na Wydziale Nauk Technicznych UWM 8 maja zorganizowano Dzień Otwarty Studiów Dualnych. Studenci dowiedzieli się jakie korzyści płyną z udziału w tym modelu kształcenia oraz na czym polega.

Dzień został zorganizowany we współpracy z firmą Michelin Polska. Studia dualne poprowadzone wspólnie przez UWM oraz Michelin kierowane są do studentów mechaniki i budowy maszyn Wydziału Nauk Technicznych oraz zarządzania i inżynierii produkcji Wydziału Nauk Ekonomicznych. Podczas studiów część zajęć dydaktycznych oraz wszystkie praktyczne będą realizowane w fabryce Michelin.

- To jest kierunek, gdzie łączymy kompetencje inżynierskie z kompetencjami dobrego organizatora i zarządcy. Czyli coś, co w Michelin jest bardzo, bardzo potrzebne - mówi dr Tomasz Wierzejski, prodziekan ds. planów i programu kształcenia WNE.

- Jakie korzyści niosą studia dualne? Zacznijmy od tego, że absolwent takich studiów ma nie tylko dyplom ukończenia uczelni, ale również bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Atutem jest bardzo bogaty program stypendialny. Już w pierwszym roku studenci mogą liczyć na około 700 złotych brutto miesięcznego stypendium za jednodniowy pobyt w firmie Michelin – dodaje dr T. Wierzejski.

Nabór na studia dualne właśnie się rozpoczął. Wnioski można składać do 18 maja. Wśród studentów, którzy zakwalifikują się do programu, Michelin przeprowadzi zajęcia kształcenia zawodowego oraz zawodowe praktyki, które również będą elementem realizacji programu kształcenia.

Studia dualne w założeniu kierowane są do najlepszych studentów. Z tej oferty kształcenia mogą skorzystać tylko 3 osoby w roku akademickim.

Dla studentów biorących udział w programie kształcenia dualnego Michelin przewiduje miesięczne wynagrodzenie, które będzie proporcjonalne do liczby przepracowanych godzin. Ponadto po zakończeniu studiów  będą mieli możliwość zatrudnienia w firmie.

Fabryka opon w Olsztynie należąca do koncernu Michelin jest jedną z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie na świecie. Studenci studiów dualnych będą tu mieli możliwość przygotowania się do przyszłej kariery od strony praktycznej, otrzymując dostęp do najnowszych rozwiązań i nowoczesnego parku maszynowego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest pierwszym polskim uniwersytetem typu klasycznego, który włącza do oferty dydaktycznej model kształcenia dualnego. Pierwszym wydziałem na naszej uczelni który uruchomił ten system kształcenia był Wydział Nauki o Żywności. Studia dualne ruszyły tu od października 2017 r.

opr. mah, źródło Radio UWM FM