DZIEDZICTWO KULTUROWE WARMII I MAZUR. PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ

Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki zaprasza do udziału w seminarium naukowym poświęconym dziedzictwu kulturowemu Warmii i Mazur.

II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe DZIEDZICTWO KULTUROWE WARMII I MAZUR. PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ odbędzie się 16 marca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w budynku Wydziału Humanistycznego, Aula im. M. G. Dietrichów, (ul. Kurta Obitza).

 

Program:

 

10:00 – 12:30

 Powitanie i wprowadzenie:

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI – Rektor UWM

Artur CHOJECKI – Wojewoda warmińsko-mazurski

Gustaw M. BRZEZIN – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

abp dr Józef GÓRZYŃSKI – Metropolita Warmiński, Wielki Kanclerz Wydziału Teologii UWM

 

I. PRZESZŁOŚĆ

„Zabytki ruchome i nieruchome Warmii” – Andrzej RZEMPOŁUCH, Kierownik Działu Sztuki Dawnej Muzeum Warmii i Mazur

 

II. TERAŹNIEJSZOŚĆ

„Wzgórze Katedralne we Fromborku – inicjatywy konserwatorskie” – ks. dr Jacek WOJTKOWSKI, Dyrektor Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”

„Muzeum Archidiecezji Warmińskiej jako miejsce zabezpieczenia zbytków ruchomych” – ks. dr Zbigniew CZERNIK, Dyrektor Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

„Współczesne prace konserwatorskie na obszarze Archidiecezji Warmińskiej” – ks. dr hab. Marek JODKOWSKI, Archidiecezjalny Konserwator Zabytków

 

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

 

13:00 – 15:00

 

III. PRZYSZŁOŚĆ – PANEL DYSKUSYJNY

Referaty wprowadzające:

 „Obecność dziedzictwa kulturowego w mediach społecznościowych” – Szymon BAKALARCZYK, Inspektor Ochrony Zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie

„Szanse i trudności w dziedzinie ochrony zabytków” – Dariusz BARTON, Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków

„Prawne aspekty powołania Fundacji na rzecz zabytków Warmii i Mazur” – dr Rafał ŁYŻWA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 Moderator panelu – Maria KASPRZYCKA, Polskie Radio Olsztyn

 Uczestnicy panelu:

Iwona LIŻEWSKA, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddziału Terenowego w Olsztynie

Zbigniew CIECIUCH, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dariusz BARTON, Warmińsko-Mazurski Konserwator Zabytków

ks. dr Jacek WOJTKOWSKI, Dyrektor Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”

dr Rafał ŁYŻWA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

IV. Podsumowanie:

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI – Rektor UWM

abp dr Józef GÓRZYŃSKI – Metropolita Warmiński, Wielki Kanclerz Wydziału Teologii UWM

 

* * * * *

 Komitet Honorowy Sympozjum

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki – Rektor UWM

Artur Chojecki – Wojewoda warmińsko-mazurski

Gustaw M. Brzezin – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

abp dr Józef Górzyński – Metropolita Warmiński, Wielki Kanclerz Wydziału Teologii UWM

 Komitet Organizacyjny Sympozjum

ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM – Dziekan Wydziału Teologii

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM – Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Irena Makarczyk – Dyrektor Instytut Historii

ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM

dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk

 Komitet Naukowy Sympozjum

ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

ks. dr Zbigniew Czernik

ks. dr hab. Marek Jodkowski

ks. dr Jacek Wojtkowski

dr Rafał Łyżwa

Szymon Bakalarczyk

Dariusz Barton

Andrzej Rzempołuch