Działania wojenne na Mazurach - konferencja

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego zaprasza na konferencję naukową poświęconą działaniom wojennym na Mazurach w 1914 r.

Niemcy i Rosja należały do jednych z największych mocarstw wojskowych Europy na początku XX w. Oba te kraje przez wiele lat przygotowywały się do konfrontacji wojennej. W 1914 Rosjanie planowali zajęcie Warmii i Mazur i najkrótszą drogą dotarcie do Berlina.

Stoczone bitwy w 1914 roku na obszarze Warmii i Mazur stały się początkiem końca Cesarstwa rosyjskiego a w okresie międzywojennym podstawą rewizjonizmu niemieckiego. Chociaż Polski jako niepodległego bytu wśród walczących państw nie było, to udział Polaków w armiach państw zaborczych w walkach, często bratobójczych, był ogromny (świadczą o tym nazwiska wyryte na cmentarzach wojennych). I właśnie tym naszym rodakom poświęcamy w 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej konferencję naukową nt. Działania wojenne na Mazurach – Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914-1915, która odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia w Giżycku w Hotelu Europa. Inicjatorem i organizatorem konferencji jest Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego w Olsztynie.

Choć mówi się o jednej bitwie, to jednak składa się ona z wielu niezależnych bojów, które tworzą całość tego konfliktu. W 1914 roku największe zmagania toczyły się w sierpniu w okolicach Biesowa, Dąbrówna, Jedwabna, Nidzicy Olsztynka, Szczytna czy Wielbarka, które określa się jako Bitwę pod Tannenbergiem.

Nie był to jednak koniec krwawych i zażartych walk. Wojna toczyła się dalej, tylko przeniosła sie w obszar jezior mazurskich. We wrześniu 1914 r. niemieckie prawe skrzydło 8. Armii, opierając się o twierdzę Boyen jako podstawę wyjściową, uderzyło skutecznie na 1. Armię gen. Rennenkampfa.

Po zakończeniu działań militarnych określanych jako Bitwa nad Jeziorami Mazurskimi 8. Armia niemiecka przystąpiła do budowy silnych umocnień ziemnych wzdłuż rzeki Dejmy, Węgorapy oraz w czworoboku MikołajkiGiżyckoKamionkaRyn. Okazały się one potrzebne, bo już na początku listopada 1914 r. do Prus Wschodnich ponownie się zbliżały wojska rosyjskie.

Bitwa nad Jeziorami Mazurskimi pozostaje w cieniu Bitwy pod Tannenbergiem. Zorganizowana konferencja zdaniem organizatorów ma przybliżyć uwarunkowania polityczne, społeczne i militarne związane z tymi działaniami i ich konsekwencjami, W konferencji wezmą udział naukowcy z wielu ośrodków naukowych m.in. Gdańska, Torunia, Białegostoku czy Olsztyna, nie zabraknie też historyków z Giżycka czy Węgorzewa zafascynowanych dziejami swego regionu. Konferencja mogła dojść do realizacji dzięki wsparciu i zaangażowaniu Powiatu Giżyckiego, Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen.

Program

 

w kategorii