Działalność zakonów rycerskich w Królestwie Armenii i Królestwie Cypru

herb Armenii cylicyjskiej
Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalnego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zapraszają na konferencję naukową pt. „Działalność zakonów rycerskich w cylicyjskim Królestwie Armenii i Królestwie Cypru".

Konferencja odbędzie się 27-28 maja 2017 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Kapelanacie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim.

Program konferencji

Sobota 27 maja

godz. 9.00   Rejestracja gości - sala Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie (Stara kotłownia)

godz. 10.00 Otwarcie konferencji, wystąpienie prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

Dr n. med. Maciej Koszutski wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

godz. 10.30 Wykłady zaproszonych gości

Dr hab. Jacek Bonarek Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim- Bizancjum i Ziemia Święta ( VII-XII wiek).

Ks. Prof. dr hab. Józef Naumowicz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- Problem unii między kościołami ormiańskim i katolickim w okresie Armenii cylicyjskiej (1080- 1375 ).

Prof. dr hab. Krzysztof Stopka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Krzyżacy w cylicyjskim Królestwie Armenii.

godz. 12.00 Lunch

godz. 13.00 Wykłady zaproszonych gości

Mgr Michał Chlipała Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Templariusze i Joannici w Armenii cylicyjskiej- zarys dziejów.

Dr Łukasz Burkiewicz Akademia Ignatianum w Krakowie - Rola polityczna, społeczna i gospodarcza Zakonu Joannitów na Cyprze do 1310 roku.

Mgr Mateusz Sekuła Akademia Ignatianum w Krakowie - Dwór i ludzie kultury w otoczeniu wielkich mistrzów w okresie rodyjskim.

Niedziela 28 maja

godz. 10.00    Spotkanie w Kapelanacie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim

Referat "Historia, teraźniejszość współpracy pomiędzy społecznością ormiańską a Suwerennym Zakonem Maltańskim"

Rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich ks. prałat Henryk Piotr Błaszczyk, archimandryta kościoła ormiańsko-katolickiego.

 

w kategorii