Dwadzieścia pięć lat historii i doświadczeń ANR

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie, 29 marca br. odbyła się konferencja "Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 25 lat historii i doświadczeń" pod honorowym patronatem rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego i wojewody warmińsko-mazurskiego – Artura Chojeckiego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, a swoją obecnością uświetnił je m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi – Zbigniew Babalski. W konferencji wzięli również udział profesorowie i pracownicy naukowi naszego Uniwersytetu i innych ośrodków akademickich, wójtowie, burmistrzowie, nabywcy i dzierżawcy gruntów rolnych, pracownicy Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i innych instytucji.

Konferencja miała charakter jubileuszowy, bowiem upływa 25 lat od zapoczątkowania procesu transformacji państwowego sektora rolnego. Wciąż dyskutowane są celowość, właściwość i przebieg przekształceń, jak również skutki i efekty tego procesu. Instytucją publiczną – bardzo ważną dla polskiego sektora rolnego ze względu na dokonujące się w nim zmiany – jest Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), następczyni Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP). Od początku funkcjonowania AWRSP/ANR miała do zrealizowania bardzo wiele różnorodnych zadań o charakterze ekonomicznym, społecznym, organizacyjnym, ekologicznym. Zadania te polegały m.in. na kompleksowym zagospodarowaniu majątku państwowego w rolnictwie, tj. zasobów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, które znalazły się w dyspozycji państwa, a ich różnorodność determinowała wielofunkcyjność zadań powierzonych tej instytucji. Agencja musiała być jednocześnie instytucją publiczną odpowiedzialną za część reform systemowych państwa, instytucją komercyjną, instytucją powiernictwa społecznego, jak również – w pewnym zakresie – instytucją opieki socjalnej dla byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.

Organizowana konferencja pozwoliła na wymianę poglądów oraz zaprezentowanie wyników badań dotyczących szeroko pojętej transformacji państwowego sektora rolnego, które od wielu lat prowadzone są na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Mając na względzie przypadający w bieżącym roku jubileusz działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, planowane przedsięwzięcie stanowiło także okazję do podsumowań i refleksji.

Karolina Babuchowska

 

w kategorii