Duże szanse na duże pieniądze

„Nauka i szkolnictwo wyższe w nowych programach unijnych" to tytuł wykładu, który 31 marca wygłosiła na UWM prof. Barbara Kudrycka, była minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska może otrzymać z unijnego budżetu 82,5 mld euro dotacji. To więcej niż w latach 2007-13.

- Stoimy zatem przed najważniejszym zadaniem odkąd jesteśmy w Unii: jak racjonalnie wykorzystać środki, oddane nam do dyspozycji - na samym wstępie zaznaczyła prof. Kudrycka.

Najwięcej pieniędzy Unia przeznacza na wsparcie innowacyjności. Ich odbiorcą powinny stać się uczelnie wyższe. Tym razem jednak Unia chce inwestować w projekty „miękkie”, czyli w ludzi, bo jeśli chodzi o inwestowanie w infrastrukturę szkolnictwa wyższego to jest ona już na dobrym poziomie. Spośród 6 krajowych programów operacyjnych dwa wybitnie nadają się do wspierania badań i rozwoju. Są to: „Inteligentny rozwój” oraz „Wiedza, edukacja, rozwój”. Oprócz nich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będą dwa niezależne programy regionalne – pozostające w dyspozycji samorządu wojewódzkiego (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej). One także będą mieć pieniądze na rozwój sektora badawczo-rozwojowego.

Po tym wprowadzeniu prof. Barbara Kudrycka przedstawiła obszerną informację o tym, które działania z każdego z obu programów („Inteligentny rozwój” oraz „Wiedza, edukacja, rozwój”) dotyczą wsparcia sektora badawczo-rozwojowego i szkolnictwa wyższego. W tych działaniach przewidziane są pieniądze zarówno na doskonalenie procesu dydaktycznego jak też na pomoc w badaniach młodym naukowcom oraz naukowcom z dorobkiem, pomoc absolwentom w zakładaniu własnych firm czy wspieranie komercjalizacji badań.

Prof. Kudrycka opierając się na badaniach przeprowadzonych przez brytyjskich uczonych stwierdziła, że Polska z nowych krajów unijnych najlepiej poradziła sobie z pozyskiwaniem i rozliczaniem unijnych projektów. Podkreśliła, że jest to dla Polaków ogromna szansa na zyskanie nowych unijnych dotacji i że możemy mieć nadzieję, iż Bruksela złagodzi biurokratyczne procedury związane ze składaniem wniosków.

lek

w kategorii