Doniosłość geopolityczna odrodzenia Polski. Konferencja Instytutu Nauk Politycznych

Europa 1918 r.
Instytut Nauk politycznych UWM zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą znaczeniu odzyskania niepodległości przez Polskę w aspekcie geopolitycznym

Konferencja „Doniosłość geopolityczna odrodzenia Rzeczypospolitej” odbędzie się 2 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

w kategorii