Doktorat honoris causa dla prof. Dariusza Szpopera

Prof. Dariusz Szpoper, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych UWM otrzymał tytuł doktora honoris causa Państwowego Uniwersytetu im. Iwane Jawakiszwili w Tbilisi – najstarszej i największej uczelni na Kaukazie i Zakaukaziu.

Tę najwyższą godność akademicką Uniwersytet im. Iwane Jawakiszwili przyznał prof. D. Szpoperowi za promocję gruzińskiej uczelni na arenie międzynarodowej oraz za jego dorobek naukowy związany z historią państwa, prawa i myśli polityczno-prawnej tzw. okrain imperium rosyjskiego.

Ceremonia odbyła się 30 października na Uniwersytecie im. Iwane Jawakiszwili. Udział w wydarzeniu wzięły najwyższe władze uniwersytetu: rektor prof. Władimer Papawa, członkowie senatu, rad wydziałów, a także przedstawiciele UWM: prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki, prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia, prof. Stanisław Pikulski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz pracownicy WPiA. W uroczystości uczestniczyli również goście zagranicy oraz studenci.

W słowie wstępnym rektor prof. W. Papawa podkreślił, że prof. D. Szpoper swoją postawą i oddaniem na rzecz Uniwersytetu im. Iwane Jawakiszwili, zasłużył w pełni na przyznany tytuł. Prof. Irakli Burduli, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Jawakiszwili, dodał, że dzięki prof. Szpoperowi rozwija się współpraca pomiędzy wydziałami prawa w Olsztynie i Tbilisi. Przykładem są organizowane od wielu lat coroczne kolokwia polsko-gruzińskie przybliżające historię ustawodawstwa i myśli polityczno-prawnej Polski oraz Gruzji. Wspomniał także o inicjatywie wydawania przez Wydział Prawa Uniwersytetu Iwane Jawakiszwvili i WPiA UWM wspólnego rocznika naukowego, którego członkiem rady naukowej jest prof. Dariusz Szpoper. W laudacji prof. Nuzgar Surguadze przypomniał dorobek naukowy prof. Szpopera oraz nadmienił o jego najważniejszych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych. Ponadto podkreślił, że twórczość naukowa profesora doskonale wpisuje się również w historię państwa i prawa Gruzji.

W wygłoszonym na uroczystości wykładzie, prof. Dariusz Szpoper ukazał rozwój stosunków polsko-gruzińskich na przestrzeni wieków, koncentrując się glównie na wydarzeniach w okresie przedrozbiorowym.

opr. Przemysław Dąbrowski

w kategorii