Doktorat honoris causa dla prof. Budzyńskiego

prof. Wojciech Budzyński, doktor honoris causa, UWM , Olsztyn
Prof. dr hab. Wojciech Budzyński z Katedry Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM został doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dyplom oznajmiający o przyznaniu najwyższej godności akademickiej prof. W. Budzyński odebrał 28 czerwca.  O uhonorowanie prof. W. Budzyńskiego wnioskowała Rada Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Decyzja o przyjęciu do grona wybitnych osobistości Uniwersytetu Przyrodniczego jest wyrazem uznania wobec osiągnięć naukowo-badawczych w ponad czterdziestoletniej pracy naukowej Pana Profesora dla dobra polskiej nauki – podkreślił w słowach powitalnych prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, rektor UPP (na zdj. z prawej).

Ceremonii nadania tytułu doktora honoris causa towarzyszyła doniosła atmosfera. Obok najbliższej rodziny laureata na uroczystość licznie przybyli goście – współpracownicy z macierzystej uczelni na czele z prof. Ryszardem Góreckim, rektorem UWM, przedstawiciele innych uniwersytetów i instytutów naukowych, władz Poznania oraz członkowie Senatu UPP. Swą obecnością uroczystość zaszczyciła również prof. Tamara Zacharuk, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach.

Wieloletnia współpraca prof. Wojciecha Budzyńskiego z naukowcami z Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego prowadzona była na wielu płaszczyznach -  naukowo-badawczej, wdrożeniowej oraz organizacyjnej. Przejawiała się między innymi w promowaniu kadr naukowych, wspólnymi badaniami nad pszenżytem, upowszechnianiem tak ważnej gospodarczo rośliny, jaką jest rzepak, czy opracowywaniem monografii poświęconej pszenicy zwyczajnej i orkiszowej, a także monografii "Rośliny oleiste".

Laudację wygłosił prof. dr hab. Wiesław Koziara, dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP (na zdj. z lwej), który przedstawił dorobek naukowy laureata.

- Praca naukowa prof. Budzyńskiego wniosła ogromny wkład we współczesny rozwój nauk, a formułowane dociekania znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce rolniczej - powiedział m.in.

Wykład doktora honoris causa zatytułowany „Idea Uniwersytetu w dziejach Warmii i Mazur” poświęcony był historycznym uwarunkowaniom powstania na Warmii uczelni wyższej, którą dziś jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Nowo mianowany dr h.c. UPP nie omieszkał w nim przedstawić uroków Kortowa.

Uroczystości towarzyszył uczelniany chór Coro da Camera.

Źródło: UP w Poznaniu