Doktorantka z UWM w gronie 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców

Krystyna Makowska
Lek. wet. Krystyna Makowska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, studentka studiów doktoranckich znalazła się w gronie tegorocznych zdobywców stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

FNP nagradza w ten sposób co roku stu najzdolniejszych naukowców przed trzydziestką. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości od 28 do 36 tys. zł.

Stypendyści są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniany jest ich dorobek naukowy. W tym roku laureaci zostali wyłonieni z grona 899 kandydatów.

Nasza laureatka jest studentką IV roku studiów doktoranckich w Katedrze Fizjologii Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Pracę doktorską pisze pod opieką naukową prof. Sławomira Gonkowskiego.

- Badam wpływ czynników fizjologicznych i patologicznych na neurochemiczną charakterystykę neuronów jelitowego układu nerwowego u świni domowej. Świnia ze względu na znaczne podobieństwo anatomiczne, fizjologiczne i neurochemiczne do człowieka jest doskonałym modelem do takich badań, ponieważ pozwalają poznać procesy zachodzące w organizmie ludzkim. Zajmuję się glównie bisfenolami oraz mikotoksynami powszechnie występującymi w środowisku i pożywieniu zarówno ludzi jak i zwierząt – opowiada Krystyna Makowska.

Lek. wet. K. Makowska swoją przyszłość wiąże z pracą naukową i chciałaby pozostać na macierzystym wydziale. Pracuje także w klinice weterynaryjnej i jak mówi, leczenie zwierząt to jej druga wielka pasja oprócz pracy naukowej. Jako stypendystka FNP otrzyma z programu START roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Na co przeznaczy stypendium – jeszcze nie wie.

Lek. wet. Krystyna Makowska nie jest jedynym młodym naukowcem z naszej uczelni, który zdobył to prestiżowe wyróżnienie. Stypendystą programu START był też Daniel Żarski z Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego Wydziału Nauk o Środowisku. Stypendium otrzymał w 2013 r.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest największym polskim programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. W ciągu 27 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło ponad 3 tys. wybitnych badaczy (łącznie z tegorocznymi laureatami), którym FNP przekazała w sumie ponad 81,5 mln zł. 

mah