Doktoranci z UWM nagrodzeni

Adam Froń i Kacper Kotulak, doktoranci z Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM zdobyli nagrodę dla młodych naukowców - Young Scientist Award.

Adam Froń i Kacper Kotulak, doktoranci pierwszego roku studiów z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego WGIPiB wzięli udział (26.06-1.07.) w tegorocznej edycji Beacon Satellite Symposium (BSS) zorganizowanym w Międzynarodowym Centrum Fizyki Teoretycznej w Trieście (ICTP) we Włoszech. Nagrodę dla młodych naukowców poniżej 35 r. życia (Young Scientist Award) otrzymali za pracę dotyczącą regionalnych map jonosferycznych dla radioteleskopu LOFAR („Alternative Interpolation Methods for Regional TEC Maps in Local Content").

- Nad tym projektem pracowaliśmy od początku naszych studiów doktoranckich. Jest on związany z tematem naszej pracy doktorskiej i wynika z zapotrzebowania użytkowników na takie dane – wyjaśnia Kacper Kotulak. – Planujemy poszerzyć badania i rozwinąć mapy lokalne.  Arykuł przedstawiający nasze badania złożyliśmy już do publikacji w czasopiśmie Acta Geophysica , z listy JCR – dodaje doktorant.

Wyróżnienie dla naszych młodych naukowców podpisali: prof. Paul Cannon, prezydent Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI), Universytet Birmingham Wielka Brytania; dr Patricia Doherty, wice przewodnicząca  komisji G URSI, Koledż Boston USA i prof. Sandro M. Radicella, ICTP Triest.

Beacon Satellite Symposium organizowane jest co trzy lata przez Międzynarodową Unię Nauk Radiowych (International Union of Radio Science - URSI). Jest to jedna z najważniejszych konferencji pokazująca wyniki dotyczące wykorzystania satelitarnych technik radiowych w badaniach jonosfery. W tegorocznej edycji uczestniczyło około 250 naukowców z 48 krajów, w tym 8 uczestników z polskich instytucji naukowych: UWM w Olsztynie oraz CBK PAN w Warszawie.

Kolejne Beacon Satellite Symposium, decyzją Zarządu Grupy BSS, odbędzie się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku. Pierwsze zwołane przez Beacon Satellite Group sympozjum odbyło się w Grazu (Austria) w 1972 r.

syla

na zdj. Prof. Sandro M. Radicella wręcza wyróżnienia dla Adama Fronia (z lewej strony) i Kacpra Kotulaka (z prawej)

 

w kategorii