Doktoranci przed nową ustawą

Dwudziestu pięciu doktorantów z różnych ośrodków akademickich Polski szkoli się w Kortowie w Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Grupa ta w dniach 3-9 września bierze udział w unikalnym programie 40 godzin szkoleń. Na ich miejsce KRD wybrała UWM. Dlaczego?

- Bo tu zostaliśmy zaproszeni, bo bardzo cenimy UWM, a przede wszystkim dlatego, że tu są bardzo dobre warunki do szkolenia i odpoczynku po zajęciach – wyjaśnia mgr inż. Agnieszka Żyra, koordynatorka programu, wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Te słowa potwierdza mgr inż. Dominik Ożóg, informatyk z Politechniki Rzeszowskiej.

- Jestem pierwszy raz w Kortowie. Jeszcze wszystkiego nie widziałem i nie korzystałem z jego uroków, ale podoba mi się tu. Warunki do szkolenia i odpoczynku są tu znakomite – zapewnia.

Program składa się z dwu części. Pierwsza umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy o zmianach w systemie szkolnictwa wynikających z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (które wchodzi w życie 1 października). Druga - uczy wystąpień publicznych i przygotowywania prezentacji umożliwiających uczestnikom przekazanie zdobytej wiedzy w macierzystych uczelniach.

- Są to kompetencje miękkie, które przydadzą się doktorantom w dalszej karierze naukowej – dodaje Agnieszka Żyra, doktorantka z Politechniki Krakowskiej.

Czwartego września z uczestnikami szkolenia spotkał się Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister krótko przedstawił niektóre rozwiązania nowej ustawy, która sporo zmienia w kwestii doktorantów, ale tylko nowych. Obecni - kontynuują studia na starych zasada.

- Nowi doktoranci nie będą traktowani jak starsi studenci, tylko jako młodsi naukowcy. Będą objęci powszechnym systemem stypendialnym. Każdy nowy doktorant otrzyma stypendium naukowe na cały okres studiów. Będzie objęty urlopami rodzicielskimi, czyli będzie mógł założyć normalnie rodzinę. Kształcenie doktorantów ma być przede wszystkim bardziej interdyscyplinarne - tłumaczył minister. Zapewnił też, że przedstawiciel KRD wejdzie do składu komisji monitorującej wdrażanie nowej ustawy, a następnie odpowiadał na pytania doktorantów.

Doktoranci pytali wiceministra o sprawy bardzo różne, m.in.: o stypendia doktoranckie, o wsparcie doktorantów niepełnosprawnych, o doktoraty wdrożeniowe, czemu astronomii ministerstwo nie uznało za osobną dyscyplinę naukową i czy wycofa się z niektórych decyzji likwidujących osobne dyscypliny naukowe, o to jak rozumieć określenie „osiągnięcia dydaktyczne”, o przykładowe statuty uczelni i o to czy będą szkolenia promotorów prac doktorskich. Piotr Müller na wszystkie pytania udział obszernych odpowiedzi.

W spotkaniu doktorantów z wiceministrem Müllerem uczestniczył też gospodarz - prof. Ryszard Górecki, rektor UWM oraz jego 2 zastępcy - prof. Jerzy Przyborowski i prof. Jerzy Jaroszewski.

Wszystkie informacje zdobyte na olsztyńskim kursie jego uczestnicy najpóźniej w listopadzie przekażą doktorantom swoich macierzystych uczelni.

lek

w kategorii