Dokąd dążą współczesne ekstremizmy

Wyznawanie skrajnych ideologii, poglądów politycznych, stosowanie radykalnych środków - przemocy i terroru - o współczesnych ekstremizmach rozmawiali przedstawiciele WPiA UWM oraz ABW.

„Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 5.12. przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UWM oraz olsztyńską Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- To nowatorskie przedsięwzięcie tworzące platformę wymiany poglądów, informacji, doświadczeń z udziałem zarówno funkcjonariuszy organów ścigania i prokuratury (oprócz ABW, także Policji, Straży Granicznej), świata nauki (pracownicy naukowi WPiA UWM). Uczestniczyli w nim też przedstawiciele organizacji pozarządowych - Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” oraz Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Miało ono na celu uporządkowanie wiedzy naukowej i praktycznej dotyczącej ciekawego, interdyscyplinarnego zjawiska - współczesnych ekstremizmów politycznych w Polsce – mówi dr Piotr Chlebowicz (na zdj.) z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Organizatorzy konferencji skupili się na eksponowaniu wątków stricte kryminologicznych i prawnych, w szczególności prawnokarnych, związanych przede wszystkim z zagrożeniami porządku konstytucyjnego.

Z uwagi na specyfikę problematyki i cele przedsięwzięcia: edukacyjny i naukowy, jak również szkoleniowy i praktyczny konferencja składała się z dwóch paneli. Pierwszy zatytułowany „Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne współczesnych ekstremizmów” miał charakter otwarty. Drugi panel pt. „Koordynacja działań służb publicznych w zakresie przeciwdziałania współczesnym, nielegalnym ekstremizmom” był zamknięty, przeznaczony dla funkcjonariuszy publicznych i prelegentów.

Wygłoszone referaty stanowiły punkty odniesienia w dyskusji, która zawiązała się w części końcowej konferencji.

- Problematyka ekstremizmu z uwagi na jej wielowymiarowość i złożoność powinna stanowić przedmiot badań naukowych. Casus Brunona K. wskazuje na niepokojące tendencje w obszarze ekstremizmu, który być może ewoluuje w kierunku terroryzmu wewnętrznego – dodaje dr Chlebowicz.

PCh

w kategorii