Dobry rok transferowy

Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
Biznes chce współpracować i współpracuje z UWM. Pomimo pandemii i pracy zdalnej oraz spowolnienia gospodarki, UWM rok 2020 pod względem transferu osiągnięć naukowych do gospodarki może zaliczyć do bardzo udanych.

Prace badawczo-usługowe to jeden z ważnych obszarów współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z podmiotami zewnętrznymi. Należą do nich ekspertyzy, analizy, opinie, raporty, publikacje etc. wykonywane odpłatnie przez pracowników naukowych UWM na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Mogą nimi być firmy, inne uczelnie, instytuty, urzędy, jednostki samorządu terytorialnego. Zadaniem Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) jest pośrednictwo w kontaktach między naukowcami i zleceniodawcami. Pracownicy CIiTT szukają więc na UWM kogoś, kto wykona zlecenie lub szukają wykonawcy, który wdroży wynalazek do gospodarki. Takie zadania centrum realizuje od 2017 r.

- W 2017 roku zawarliśmy 50 umów z podmiotami zewnętrznymi na 1,3 mln zł. W 2018 r. podpisaliśmy 25 umów na 1,8 mln zł, w kolejnym - 30 umów na 5 mln zł, a w ubiegłym roku ponownie 25 umów, ale na 4,7 mln zł. Był to rok szczególny, pandemiczny i obawialiśmy się, że z tego powodu zainteresowanie sektora gospodarki współpracą z Uniwersytetem będzie mniejsze. Na szczęście tak się nie stało. Wynik roku 2020 jest porównywalny z latami sprzed pandemii. W takich okolicznościach uznajemy, że to był dla nas bardzo dobry rok – zapewnia Marta Wangin, koordynatorka sekcji ds. transferu technologii CIiTT.

W ostatnim 5-leciu pod względem wartości zawartych umów największe dokonania miał Wydział Bioinżynierii Zwierząt (11,4 mln zł), na 2. miejscu znalazł się (nieistniejący już) Wydział Nauki o Środowisku (ok. 5 mln zł), na 3. m. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej (ponad 4 mln zł) i na 4. m. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (3,5 mln zł).

- Zainteresowanie usługami badawczymi pomimo pandemii, jak pokazuje statystka, nie słabnie, co nas bardzo cieszy, ale najbardziej cieszy to, że wzrasta zainteresowanie takimi zleceniami wśród pracowników naukowych UWM. W myśl nowej Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ten rodzaj działalności podlega ewaluacji dyscyplin. Za każde 10 tys. zł przychodu na rzecz uczelni, naukowiec otrzymuje 1 punkt. Warto, żeby wszyscy o tym pamiętali – przypomina Marta Wangin.

Jakiego rodzaju usługi na rzecz gospodarki wykonują naukowcy UWM?

-  Są bardzo różne i właściwie należałoby wymienić je wszystkie, bo każda jest inna. Ale przedstawię 3 pod jednym względem do siebie podobne. To „Analiza fizykochemiczna serów w opakowaniach jednostkowych", którą zamówiła spółka Hochland. Kierownikiem tej pracy jest prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności, a wykonawcą dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM. Jest to ciekawa sytuacja, bo mieliśmy wykonać jedną pracę dla zamawiającego, ale współpraca okazała się owocna i ostatecznie przełożyła się na kilka zleceń i umów – wspomina Alicja Kierońska-Kaczkowska z Sekcji ds. transferu technologii CIiTT.

Druga usługa to uruchomienie portalu NATO DEEP na bazie platformy e-learningowej LMS ILIAS, którą zamówiło NATO i której kierownikiem jest dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM z filii UWM w Ełku. Sytuacja podobna jak z Hochlandem: miała być jedna usługa, a realizujemy dla NATO usługi od 2018 r. i wszystko rokuje na dalszą, owocną współpracę.

- Trzeci przykład to rekultywacja jezior. Nie podam tutaj konkretnej pracy, bo aż szkoda ograniczać się tylko do jednej. Nasi naukowcy wyspecjalizowali się w wykonywaniu prac badawczo-usługowych z zakresu rekultywacji jezior, badania jakości wód i osadów dennych. Mają już za sobą kilkanaście zrealizowanych prac, kilka w toku i kolejne na horyzoncie. W tej działalności przodują: dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM, dr hab. inż. Renata Augustyniak, dr hab. inż. Renata Tandyrak i dr inż. Michał Łopata z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej – dodaje Alicja Kierońska-Kaczkowska. (zobacz tu)

Nasz Uniwersytet ze względu na bardzo szeroki zakres badań naukowych już od dawna przoduje wśród polskich uniwersytetów klasycznych pod względem liczby uzyskanych patentów, wzorów użytkowych i innych praw ochronnych.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski odbiega nieco od pozostałych polskich tzw. uniwersytetów klasycznych, gdyż możemy się pochwalić silnymi reprezentacjami badaczy i innowatorów z innych niż typowe dla uniwersytetów dziedzin nauki, jak chociażby inżynieryjno-technicznych, rolniczych, medycznych. Stwarza to większą możliwość świadczenia usług badawczych oraz interdyscyplinarnych i jednocześnie bardziej komplementarnych badań naukowych, kończących się wynalazkiem czy też innowacją. Stanowi to wartość dodaną, ogromnie ważną, nie tylko ze względu na ewaluację efektywności naukowej dyscyplin naukowych na Uniwersytecie, ale także ze względu na szeroko rozumiany rozwój firm i gospodarki, a do tego przekłada się na większe przychody naszej uczelni – zauważa rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski

- To, że w pandemicznym roku aktywność naszych naukowców w rozwiązywaniu problemów firm nie osłabła, bardzo mnie cieszy. Dlaczego? Dlatego, że firmy zlecając nam rozwikłanie jakiejś sprawy, obdarzają nas zaufaniem, że im pomożemy. Jeśli tych zleceń przybywa, to jest sygnał dla innych przedsiębiorców, że jesteśmy skuteczni. I jak widać  korzystają z naszych usług - komentuje prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań.

A co o współpracy z gospodarką sądzą ci, którzy są w nią najmocniej zaangażowani?

- Hochland zlecił nam zbadanie, jaki wpływ na jakość i trwałość jego 3 gatunków sera mają opakowania z cieńszej foli. Ta cieńsza folia to następstwo nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej. Nasze badania pozwoliły mu wybrać nowe opakowania – wyjaśnia prof. Justyna Żulewska.

Jakie korzyści dla naukowców niesie taka współpraca?

- Niebawem ukaże się na ten temat wspólna (UWM i Hochlandu) publikacja naukowa. Produkty w innowacyjnych opakowaniach od początku marca są już na rynku. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Hochlandowi podołać temu wyzwaniu - podkreśla prof. Żulewska.

Jaki dla transferu nauki do gospodarki będzie rok 2021?

- Pracujemy nad tym, aby pomimo trudności spowodowanych pandemią był co najmniej tak samo dobry, jak poprzedni. I dlatego zapraszam wszystkich, którzy spodziewają się, że wyniki ich badań naukowych da się zastosować w gospodarce do kontaktu z nami. Przeprowadzimy rozpoznanie, ocenimy możliwości komercjalizacji, pomożemy podjąć odpowiednią decyzję i pomożemy w przeprowadzeniu tego procesu - zachęca Eliza Popławska-Jodko, dyrektorka CIiTT.

Na zdj. od prawej naukowcy z Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej: dr hab. inż. Renata Augustyniak, dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM, dr hab. inż.  Renata Tandyrak i dr inż. Michał Łopata

Lech Kryszałowicz, fot. Janusz Pająk


w kategorii