Dobre miejsce w Europie Wschodzącej

dziewczyna przy mikroskopie
Czterysta pięćdziesiąt uczelni z Europy Środowej i Wschodniej oraz z Azji Środkowej zawiera najnowszy ranking uniwersytetów QS EECA. Jak w ich towarzystwie wypada Uniwersytet Warmińsko-Mazurski?

Ranking uniwersytetów z Europy Wschodzącej (EECA, jak nazywa kraje byłego bloku wschodniego) i Azji Środkowej od 2014 roku ogłasza co roku agencja reklamowa QS, specjalizująca się w różnego rodzaju rankingach szkół wyższych, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym a także w specjalistycznym. Tegoroczny ranking uniwersytetów Europy Wschodzącej i Azji Środkowej, opublikowany 15 grudnia, zawiera 450 uczelni, najwięcej z Rosji i Turcji, ale też z Polski, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Cypru, Estonii, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier oraz 121 z Azji Środkowej. Z polskich uczelni twórcy rankingu odnotowali 27.

Jakie kryteria stosują?

Rankingi QS EECA są konstruowane przy użyciu 10 wskaźników. Dwa najważniejsze z nich to: prestiż akademicki (30% wartości ogólnej oceny) i prestiż pracodawców (20%). Pozostałe kryteria to: stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (10%), publikacje w przeliczeniu na członka wydziału (10%), współpraca międzynarodowa w badaniach (10%), obecność w Internecie (5%), personel z doktoratem (5%), cytowania artykułów naukowych (5%), umiędzynarodowienie kadry (2,5%) i studenci zagraniczni (2,5%). Jak zapewniają twórcy rankingu zastosowane w nim kryteria są takie same, jak w innych rankingach, dlatego wyniki tego rankingu mogą być w pełni porównywalne z wynikami innych.

Jak zatem na tle uczelni krajów EECA wygląda pozycja UWM?

Wśród 27 polskich uczelni UWM, debiutujący w tym rankingu, zajmuje miejsce 18., natomiast w całym m rankingu – 104. Tuż przed nami jest Politechnika Śląska, a zaraz za nami - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Z polskich uczelni najlepiej wypadł Uniwersytet Jagielloński – 5. w ogólnym zestawieniu, wyprzedzając - Warszawski (6. w klasyfikacji ogólnej) i Politechnikę Warszawska (14.). Kto zwyciężył w zestawieniu ogólnym? Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie przed Uniwersytetem Karola w Pradze i Państwowym Uniwersytetem w Petersburgu też w Rosji.

Twórcy rankingu zanim uwzględnią w nim jakąś zgłaszającej się do niego uczelnię, 2 lata obserwują jej wskaźniki. Dwa najważniejsze kryteria: reputacja akademicka i reputacja pracodawcy badają na podstawie ankiet. Każda uczelnia może twórcom rankingu podać nazwy i adresy 400 współpracujących z nią firm oraz tyle samo nazwisk swych pracowników naukowych. Twórcy rankingu rozsyłają im ankiety, które następnie analizują. W ankietach pracownicy danej uczelni nie mogą się o niej wypowiadać. W tym zastawieniu, jak widać, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym gra bardzo ważną rolę.

Firma QS początkowo w tworzeniu rankingów współpracowała z czasopismem Times Higher Education, które po 2009 r. zaczęło publikować własne rankingi znane jako THE.

lek

w kategorii