Dobre losy absolwentów UWM

losy zawodowe absolwentów bada system ELA
Ponad 40% absolwentów UWM studiów I st. pracuje na etacie w ciągu 3 lat od uzyskania dyplomu. W przypadku absolwentów studiów II st. wskaźnik sięga 70%.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski monitoruje zawodowe losy swoich absolwentów, ankietując przedsiębiorstwa zarówno regionalne jak i o zasięgu międzynarodowym. Najnowsze dane dotyczą absolwentów roku 2017, a więc już 3 lata obecnych na rynku pracy. Badanie objęło 3349 absolwentów 100 kierunków studiów I st. (56% to kobiety) oraz 2258 absolwentów 61 kierunków studiów II st. (69% kobiet).

Doświadczenie zawodowe przed dyplomem procentuje

Ponad 40% absolwentów studiów I st. pracuje na etacie, ponad 15% łączy pracę z dalszymi studiami, 42,4% uczy się dalej. Bezrobotnych jest niewiele ponad 5%. Ile zarabiają? Średnio 2300 zł brutto (wszystkie dane pochodzą z okresu przed podwyższeniem płacy minimalnej). Ale! Jeśli mają wcześniejsze doświadczenie zawodowe, ich zarobki średnio wynoszą już 2800 zł brutto. Niestety, tylko 25% z nich legitymowało się doświadczeniem zawodowym jeszcze z okresu studiów.

W przypadku absolwentów studiów II st. 70% pracuje na etacie (niewiele ponad 2% uczy się dalej). Jeśli mają doświadczenie zawodowe, zarabiają średnio 3 tys. zł brutto. Jeśli nie - ich pensja wynosi ok. 1 tys. zł mniej. W tej grupie badanych już 38% pracowało zanim uzyskało dyplom.

- Warto więc zdobywać doświadczenia zawodowe jeszcze w trakcie studiów - komentował prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, prezentując wyniki badań na posiedzeniu Senatu UWM 31 stycznia.

Decyduje rozmowa kwalifikacyjna

Badania pokazują też, czego oczekują od absolwentów pracodawcy i jakie cechy szczególnie cenią u potencjalnych pracowników. W badaniu wzięło udział 130 pracodawców z 22 branż. Najwięcej, bo aż 53,28% reprezentowało firmy i instytucje z branży edukacyjnej, administrację publiczną (11,68%), produkcję żywności (5,84%) oraz usługi informatyczne i komputerowe (5,11%). Prawie 80% ankietowanych firm ma zasięg regionalny ale ponad 11% to firmy o zasięgu międzynarodowym. Większość firm istnieje ponad 20 lat a więc mają stabilną pozycję na rynku.

Czym się kierują pracodawcy przyjmując absolwentów do pracy? Decydująca okazuje się rozmowa kwalifikacyjna. To kryterium jako najważniejsze wskazało ponad 28% ankietowanych. Na drugim miejscu dopiero znalazł się ukończony kierunek studiów (ok. 23% odpowiedzi) a na trzecim - ukończone przez absolwenta szkolenia, kursy bądź odbyty wolontariat. Zdaniem ankietowanych najmniejsze znaczenie mają: tematyka pracy dyplomowej (0,53%), ocena na dyplomie (2,67%) oraz posiadane referencje (4,80%).

Najważniejsza jest kreatywność

Najlepszy pracownik to osoba kreatywna. Tę cechę jako najważniejszą wskazało ponad 21% respondentów. za ważną cechę uznano też odpowiedzialność (prawie 21%) i umiejętność pracy w zespole (ponad 18%). Najmniej ważna okazała się... znajomość języków obcych (ponad 2%) i lojalność wobec pracodawcy (ok. 2%) oraz dyspozycyjność (niecałe 4%).

- Powinniśmy brać te odpowiedzi pod uwagę, opracowując  programy studiów. Istotne są więc tzw. kompetencje miękkie - zaznacza prof. J. Przyborowski.

Jak postrzegają pracodawcy absolwentów UWM? Zdaniem ponad 26% badanych nie wyróżniają się na tle absolwentów innych uczelni; są dobrze przygotowani do pracy (opinia ponad 23% ankietowanych). Według 20% opinia zależy od ukończonego kierunku studiów.

Humaniści powinni być samodzielni, lekarze - odpowiedzialni, biolodzy - mieć wiedzę

Interesująco przedstawia się wykaz najważniejszych cech absolwentów w zależności od ukończonego kierunku studiów. Według pracodawców najważniejszą cechą absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych jest samodzielność; lekarze mają być oprócz bycia samodzielnymi - odpowiedzialni; prawnicy powinni umieć pracować w zespole a wszyscy inni wykazywać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Większość przedstawicieli firm (67,69%), biorących udział w badaniach ankietowych chce uczestniczyć w realizacji przedmiotów praktycznych; zapytani o możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w organizowanych przez wydziały lub Biuro Karier UWM przedsięwzięciach mających na celu lepsze przygotowanie studentów do podjęcia pierwszej pracy, w znacznej większości (73,79%) deklarują chęć udziału w takich inicjatywach.

Do śledzenia zawodowych losów absolwentów wyższych uczelni służy przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyżśzych ELA. Do tej pory ELA przeanalizowała sytuacje aż 1,5 mln absolwentów szkół wyższych na rynku pracy.Wyniki badań są dostępne na portalu studia.gov.pl

mah

w kategorii