Dni Afryki na UWM. Migracja – problem globalny

Afryka to kontynent imigrantów. Problem migracji ludności afrykańskiej stał się problemem globalnym.

Od ponad 10 lat na Wydziale Humanistycznym UWM odbywają się Dni Afryki. Konferencjom naukowym towarzyszą panele dyskusyjne, pokazy filmów, wystawy. Tegoroczna konferencja poświęcona była problemom migracji zarówno między państwami Afryki, jak i migracji ludności z Afryki na inne kontynenty, w tym szczególnie do Europy. Jak ważny to problem, świadczą liczby. Około 200 mln ludzi na świecie doświadcza migracji.

Z wyzwaniami, jakie niesie migracja obywateli państw afrykańskich mierzy się także Polska. Wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w Polsce mieszkało 2081 osób urodzonych w Afryce (dotyczy osób mieszkających w Polsce co najmniej rok.). Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców na 1 stycznia 2013 r. w Polsce przebywa 5 tys. obywateli państw afrykańskich z ważnymi kartami pobytu, czyli nieco ponad 4% wszystkich cudzoziemców posiadających takie karty. Najwięcej osób przybyło do naszego kraju z Nigerii, Egiptu, Tunezji.  Wśród grup imigrantów, którzy są zainteresowani osiedleniem się w Polsce, Afrykanie stanowią grupę najliczniejsza. Najwięcej kart stałego pobytu wydano obywatelom państw afrykańskich województwie mazowieckim, najmniej w woj. opolskim. Nasz region plasuje się pod względem ilości wydanych kart jako 6 od końca.

Imigranci z Afryki to grupa zróżnicowana wewnętrznie, ale traktowana jest przez Polaków jako jednolita etnicznie i kulturowo. Najwięcej problemów przysparzają imigrantom różnice kulturowe i językowe, zwłaszcza nieumiejętność wypełniania dokumentów w języku polskim oraz nieznajomość języków obcych u urzędników polskich.

Niestety, imigranci z Afryki spotykają się także z przejawami nietolerancji, rasizmu i ksenofobii. Starają się przeciwdziałać temu organizacje, w tym pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje. Fundacja Afryka Inaczej funduje  nagrodę Przyjaciel Afryki, przyznawaną za prowadzenie dialogu międzykulturowego, aby zapobiec agresji na tle etnicznym i kulturowym. Laureatem tej nagrody jest m.in. znany dziennikarz Wojciech Jagielski.

- Rzeczywista otwartość kulturowa pozostawia wiele do życzenia, dobre efekty daje edukacja dzieci, w przedszkolach, spotkania z rodzicami, festiwale filmów afrykańskich – twierdzi dr hab. Iwona NDiaye, prof. UWM, organizatorka Dni Afryki na Wydziale Humanistycznym.

Prof. Iwona NDiaye podczas konferencji wygłosiła referat Obywatele państw afrykańskich w Polsce – potencjał czy zagrożenie.

ind, mah

W programie tegorocznych Dni Afryki (20.05., 23.05, 30-31.05) oprócz ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych znalazły się także: wieczór z muzyką i kulturą afrykańską Afroparty, pokaz filmu połączony z dyskusją, wystawa fotograficzna Kolory Afryki, warsztaty translatoryczne Afrykańska poezja w przekładzie, spotkanie zKatarzyną Bialous z Fundacji Ankizy Gasy – Dzieci Madagaskaru.

w kategorii