Dni Afryki na UWM

plakat Dni Afryki 2017
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM zaprasza w dniach 29-30 maja na międzynarodową konferencję naukową „Afryka – Europa Środkowa i Wschodnia. Historia relacji, stan obecny i perspektywy”.

Środowisko naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego od ponad dziesięciu lat włącza się w ważny obszar badawczy, jakim jest kontynent afrykański. Tematem najbliższej konferencji jest Afryka – Europa Środkowa i Wschodnia. Historia relacji, stan obecny i perspektywy. Polska, jako jedno z sześciu największych państw Unii Europejskiej chce być ważnym parterem Afryki. W ramach programu Go Africa polskie władze opracowały afrykańskie strategiczne kierunki współpracy, wybierając m.in.: Kenię, Tanzanię, Senegal, Angolę i Mozambik.

Organizatorzy konferencji proponują następujące zagadnienia do dyskusji: 

Historia relacji pomiędzy krajami afrykańskimi i krajami Europy Środkowej i Wschodniej

Afryka Kazimierza Nowaka oraz jej dziedzictwo

Relacje w czasach podboju kolonialnego oraz podczas kolonizacji

Relacje w czasach Układu Warszawskiego

Wpływ transformacji demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej na kraje Afryki Subsaharyjskiej

Historia stosunków dyplomatycznych

Współczesne stosunki dyplomatyczne

Relacje handlowo-biznesowe

Relacje kulturalne

Relacje naukowe

Relacje turystyczne

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydzialu Humanistycznego (Kortowo, ul. K. Obitza).

Program

                             

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w OLSZTYNIE

Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, http://www.uwm.edu.pl/historia, tel. 89 524 64 40, fax 89 527 36 12

 

 

 

Afryka – Europa Środkowa i Wschodnia.

Historia relacji, stan obecny i perspektywy rozwoju

____________________________________________________________

L’Afrique – l’Europe Centrale et Orientale. L’histoire des relations,

l’état actuel et les perspectives de développement

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z udziałem gości zagranicznych

 

PATRONAT HONOROWY

 

JM Rektor UWM – prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki

Ambasador Senegalu  w Polsce i na Ukrainie – Amadou Dabo

 

 

29 maja 2017 roku

/Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, Aula 38/

 

 

9:00 – 9:30 

 

Rejestracja uczestników konferencji

 

9.30 – 10.00

Uroczyste otwarcie konferencji

                                                                                                       

10:00 – 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.20

 

11.20 – 11.50

11.50 – 13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 14.00

 

14.00 – 15.00

 

 

15.00 – 17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 – 17.40

 

17.40 – 18.00

 

 

18.00 – 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 19.30

 

Wykłady plenarne

 

prof. dr hab. Nina Pawlak (Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Języki Afryki w dydaktyce akademickiej i badaniach afrykanistycznych w krajach Europy Wschodniej

 

prof. zw. dr hab. Mariusz Zieliński (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni), Kształcenie podchorążych libijskich w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w latach 1979–1986

 

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

Panel I (Moderator: dr hab. Bara NDiaye)

 

Souleymane Ndiaye (Premier Conseiller Ambassade du Sénégal en Fédération de Russie), Pouchkine et l’intelligentsia africaine

Guisse Kalidou (Université Russe de l’Amitié des Peuples – Moscou), Intégration des étudiants étrangers en Russie : étude de cas

Sidy Khoyo Fall (Département de Langues et Civilisations Slaves (russe)), L’enseignement  du russe au Sénégal d’hier à aujourd’hui.

Alioune Deme (Département d’Histoire, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar), The fate of some Eastern European Jews in Senegal during the World War Two.

Moustapha Sall (Chef du Département d’Histoire, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta Diop de Dakar), The fate of some Eastern European Jews in Senegal during the World War Two.

 

Dyskusja

 

Obiad (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Dybowskiego 11)

 

 

Panel II (Moderator: prof. zw. dr hab. Mariusz Zieliński)

 

dr Paweł Średziński (Fundacja Afryka Inaczej),60 lat niepodległej Ghany – Kwame Nkrumah i niepodległośćź Ghany w Polsce

mgr Emilia Zibart (Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku), Ghana – ZSRR. Historia relacji w latach 1957–1991)

mgr Anna Szczepańska (Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego), Rola wybranych państw Bloku Wschodniego w konfliktach w Namibii i Angoli w latach 80. XX w.

dr Ewa Cieślik (Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Potencjał gospodarczy Afryki Południowej: wybrane implikacje z analizy taksonomicznej dla prowadzenia biznesu w regionie

lic. Paulina Puskin (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Stosunki gospodarcze Grupy Wyszehradzkiej z Afryką

Klaudia Nadolska (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Problemy demograficzne i próba ich rozwiązania w Europie Środkowo-Wschodniej i w Afryce. Studium porównawcze

 

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

 

 

Panel III (Moderator: prof. dr hab. Nina Pawlak)

 

dr hab. Zbigniew Anculewicz (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Afryka dekady lat 60. XX w. i jej obraz kreowany przez dziennikarzy tygodników „Kultura i „Polityka”. Studium porównawcze

mgr Katarzyna Janiszewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Media społecznościowe jako narzędzie dyplomacji cyfrowej. Na przykładzie komunikacji ambasad i konsulatow RP w wybranych krajach afrykańskich

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Próba ujęcia Afryki w „całostkę metodyczną” (dorobek dydaktyczny Stefanji Konic)

 

Dyskusja

 

 

20.00 – 22.00

 

 

 

 

 

 

 

9.00 – 10.00

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.20

 

 

10.20 – 11.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40 – 12.00

 

12.00 – 12.20

 

 

12.20 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30

 

14.30 – 15.30

 

 

15.30 – 17.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10 – 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór polsko-afrykański (polska kuchnia i afrykańska muzyka na żywo)

 

 

 

 

30 maja 2017 roku

(Aula im. M. i G. Dietrichów)

 

Wykłady plenarne

 

prof. dr hab. Ryszard Vorbrich (Wydział Historyczny UAM), Saqaliba. Słowianie w średniowiecznym Maroku

 

dr hab. Bara Ndiaye (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Nowy start w relacjach polsko-senegalskich

 

Dyskusja

 

 

Panel IV (Moderator: prof. dr hab. Ryszard Vorbrich)

 

dr hab. Ewa Szczepkowska, prof. UWM (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Afrykańskie podróże Ewy Szumańskiej

dr Krystyna Kamińska (Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku), Jan Dybowski (1856–1928) – nieznany odkrywca Republiki Środkowoafrykańskiej

lic. Katarzyna Grabowska (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Afryka Kazimierza Nowaka oraz jej dziedzictwo

mgr Krzysztof Rak (Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego), Krakowska archeologia w Afryce – dotychczasowe dokonania oraz perspektywy rozwoju

 

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

 

 

Panel V (Moderator: dr Konrad Czernichowski)

 

dr Edward Jaremczuk (Elbląg), Wybrane przykłady obecności polskiego lotnictwa w Afryce w XX wieku

mgr Tomasz Kempiński (Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego), Plany kolonizacji Madagaskaru w II Rzeczpospolitej

mgr Konrad Banaś (Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego), Handel Polski z krajami francuskiej Afryki Północnej w latach 1918–1939

mgr Filip Urbański (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec wojny etiopsko-somalijskiej 1977–1978)

Tomasz Raczyński (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie), Stosunki dyplomatyczne Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Federalną Nigerii

 

Dyskusja

 

Obiad (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Dybowskiego 11)

 

 

Panel VI (Moderator: dr hab. Bara Ndiaye)

 

dr Konrad Czernichowski (Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie), Zaangażowanie spółki Ursus SA w Afryce

mgr inż. Abdalla Elkhatib, mgr inż. Sławomir Gromadzki (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie), Perspektywy rozwoju rolnictwa w Afryce oraz potencjał współpracy z Polską w kontekście zasobów wody

mgr Emilia Bamwenda (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Rozwój sektora rolniczego w Tanzanii szansą na zwiększenie wymiany handlowej między Polską a Tanzanią

 

mgr Anna Cichecka (Uniwersytet Wrocławski), Phenomenom of civil socjety in Tanzania – common points and differences with civil socjety movements in Central and Eastern Europe

lic. Aleksandra Fijałkowska, lic. Ewelina Kulbacka (Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie), Polska i Afryka (stosunki handlowo-usługowe w latach 2014–2016)

 

Dyskusja

 

Panel V (udział zaoczny)

 

Alexandra Shitova (Center for Independent Monitoring of the Implemenatation of Presidential in Moscow), Mechanisms of political regimes changing with the partipation of international nongovernmental organizations (INGOs) in Eastern Europe and Northern Africa : similarities and differences

 

dr Olga Kulkova (Институт Африки РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве), The EU ‘Old’ and ‘New’ members: Different approaches to helping Africa tackle challenges within the paradigm of Security-Development Nexus (2000s)

 

dr Kirill Aleshin (Russian Academy of Sciences, Institute for African Studies, Centre for Global and Strategic Studies), Strategic economic cooperation of the Russian Federation with North africa

 

 

Zakończenie konferencji

 

 

 

Komitet Naukowy

 

prof. Chérif Daha Ba

dr Mamadou Bah

prof. dr hab. Daniel Boćkowski

dr Mamadou Diouf

dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM

prof. zw. dr hab. Andrzej Kopiczko

prof. zw. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

Komitet Organizacyjny

 

dr hab. Bara NDiaye (przewodniczący)

dr hab. Iwona Anna NDiaye, prof. UWM (sekretarz)

 

 

 

    

 

 

w kategorii