Dialog kultur czy zarzewie konfliktów

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM oraz koło naukowe Inter Gentes zapraszają na konferencję Dialog kultur czy zarzewie konfliktów –problematyka mniejszości narodowych w Europie.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 marca w budynku Wydziału Humanistycznego (Kortowo, ul. K. Obitza). Uroczyste otwarcie obrad nastąpi 21 marca o godz. 9.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału.

W programie organizatorzy przewidzieli 4 sesje poświęcone problemom mniejszości narodowych i etnicznych od XIX w.do czasów współczesnych

w kategorii