Z delegacją chińską o edukacji i biznesie

Na Warmii i Mazurach gościła delegacja z chińskiej prowincji Heilongjiang. Ważnym punktem w programie pobytu delegacji była wizyta na UWM, największej uczelni publicznej w regionie.

Na Uniwersytecie z gośćmi spotkał się dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia (30.10.). Prof. Przyborowski zaprezentował ofertę edukacyjną UWM omawiając poszczególne zakresy nauk. Szczególny nacisk położył na kierunki prowadzone w języku angielskim. Uczelnia ma w angielskojęzycznej ofercie m.in. kierunek lekarski, prawo, geodezję i kartografię, ochronę środowiska, weterynarię, biologię medyczną.

Prof. Przyborowski zaznaczył, że pierwsi absolwenci Wydziału Nauk Medycznych uplasowali się na 4. miejscu w kraju podczas państwowego egzaminu, natomiast Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest jedynym wydziałem w Polsce, mającym akredytację europejską. Uniwersytet dynamicznie rozwija również badania nad jakością żywności i energetyką odnawialną.

Goście z Chin byli zainteresowani nawiązaniem współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk rolniczych, ochrony środowiska, nauk o żywności.

- To dobra propozycja, rolnictwo jest u nas silnym kierunkiem – ocenił prof. Przyborowski.

Prowincja Heilongjiang to największe tereny rolnicze w Chinach. Funkcjonują tu dwa uniwersytety o typowo rolniczym profilu. To także duży ośrodek polonijny z polskimi szkołami, certyfikowanymi przez chińskie ministerstwo oświaty, dającymi prawo do ubiegania się o studia w Polsce.

Jak zaznaczył prof. Jerzy Przyborowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest otwarty na nawiązanie ścisłych kontaktów z uczelniami z Heilongjiang.

- Zależy nam, aby internacjonalizować kształcenie i badania naukowe – podkreślił.

Strony potwierdziły gotowość do opracowania szczegółowego harmonogramu współpracy oraz podpisania stosownego porozumienia.

- Warmia i Mazury to region, który ma wiele do zaoferowania zarówno pod względem przedsiębiorczości, jak też bogatej oferty edukacyjnej – mówiła Anna Wasilewska z zarządu województwa, towarzysząca delegacji. – Odległość dzieląca prowincję Heilongjiang i nasze województwo z pewnością wpływa na częstotliwość naszych kontaktów, ale mam nadzieję, że oferta UWM przyczyni się do częstszych spotkań.

Delegatów z prowincji Heilongjiang interesują również możliwości współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami z regionu. Między innymi chcą dowiedzieć się więcej o mechanizmach działania Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczególnie ważną dla nich branżą jest produkcja spożywcza, zwłaszcza przetwórstwo mleczarskie.

– Zależy nam na zacieśnieniu współpracy z Warmią i Mazurami – mówił Du Yuxin, przewodniczący delegacji. – Mam nadzieję, że dzięki tej wizycie powstanie nowa platforma wymiany informacji pomiędzy naszymi regionami.

Prowincja Heilongjiang jest partnerem województwa warmińsko-mazurskiego od 1995 roku. Od tego czasu odbyło się kilka spotkań zarówno na Warmii i Mazurach jak i w prowincji Heilongjiang. Owocem współpracy było między innymi zaprezentowanie oferty inwestycyjnej województwa na Międzynarodowych Targach w Harbinie (stolicy prowincji) w 2009 roku.

mah

w kategorii