Prof. Dariusz Kozerawski członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Kozerawski
Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, kierownik Pracowni Zagrożeń Cywilizacyjnych i Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Społecznych UWM został członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-21.

Do Rady został zaproponowanyprzez organizację Pracodawcy RP (12 tys. polskich przedsiębiorstw). Jest jedynym przedstawicielem naszego Uniwersytetu w tej radzie. W poprzedniej kadencji nie mieliśmy w niej swojego reprezentanta.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest ważnym organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.

- Jest to duże wyróżnienie i docenienie nie tylko aktywności naukowej i organizacyjnej prof. Kozerawskiego, ale także jego kontaktów i współpracy z otoczeniem biznesowym – mówi prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM.

opr. lek