Danio pręgowany - warsztaty

Polskie Towarzystwo „Zebrafish” zaprasza na trzecie warsztaty poświęcone danio pręgowanemu - podstawowe pojęcia i techniki

 Warsztaty odbędą się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 13 i 14). Szkolenie jest przeznaczone głównie dla osób, które zaczynają bądź zamierzają zacząć badania z użyciem danio pręgowanego (Danio rerio, ang. zebrafish) jako organizmu modelowego. W czasie szkolenia odbędą się wykłady oraz praktyczne ćwiczenia mające na celu zapoznanie uczestników z hodowlą danio pręgowanego, możliwościami użycia w badaniach oraz podstawowymi technikami wykorzystywanymi w badaniach naukowych z użyciem tego organizmu modelowego. Szkolenie będzie poświęcone m.in. testom toksykologicznym, technikom „high throughput screening”, mikroiniekcjom, CRISPR / Cas9, obrazowaniu mikroskopowemu i analizom behawioralnym.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wysłanie zgłoszenia oraz krótkiego listu motywacyjnego w języku polskim (do 250 słów), na adres zebrafish.pl@gmail.com. W przypadku dużej liczby chętnych, przewyższającej możliwości prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, uczestnicy zostaną wybrani na podstawie w/w listu motywacyjnego.

Uczestnictwo w pierwszym dniu Warsztatów (cześć teoretyczna) jest bezpłatne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką (nie jest wymagana rejestracja).

 

 

 

Data: 5-7 Wrzesień 2018

Rejestracja na warsztaty: do 27 Lipca 2018

Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych uczestników: 3 Sierpnia 2018

Opłata: 100 PLN (udział w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe oraz spotkanie integracyjne)

Organizatorzy: Zarząd Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”

 

Szczegóły na www.facebook.com/PolishZebrafishSociety/

oraz na stronie Polish Zebrafish Society www.uwm.edu.pl/ptz

 

w kategorii