Czworo na Top 500 Innovators

Czworo młodych naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego znalazło się gronie 180 laureatów 4. edycji programu Top 500 Innovators. Wyjadą na staż do czołowych ośrodków naukowych na świecie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 180 młodych uczonych, którzy wezmą udział w ostatniej edycji programu Top 500. To największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do grona tegorocznych laureatów zakwalifikowało się czworo ambitnych, kreatywnych naukowców z UWM: dr inż. Marek Alijewicz (Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, WNoŻ), dr inż. Joanna Kuczyńska-Siehień (Katedra Geodezji Szczegółowej, WGIPiB), dr inż. Michał Krzyżaniak (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, WKŚiR), dr inż. Justyna Możejko (Katedra Mikrobiologii, WBiB).

Dr inż. Marek Aljewicz 9-tygodniowy staż naukowo-szkoleniowy odbędzie w Stanford. Zajmuje się badaniami możliwości zastosowania kultur bakterii probiotycznych w serach dojrzewających. Drugim obszarem jego badań naukowych jest badanie wpływu betaglukanów na właściwości jogurtów oraz biodostępność związków mineralnych. Wyjazd traktuje przede wszystkim jako szansę na nawiązanie kontaktów naukowych.

- Chcę zobaczyć, jak uczelnia współpracuje z biznesem, a w USA taka współpraca jest najefektywniejsza i najściślejsza oraz co z takiej współpracy można przenieść na nasz grunt – mówi dr M. Aljewicz.

Dr inż. Joanna Kuczyńska-Siehień zajmuje się zagadnieniami związanymi z unifikacją układów wysokościowych. O miejscu odbycia stażu dowie się dopiero pod koniec czerwca.

 – Udział w programie Top 500 Innovtors to prestiż, ale i wyzwanie – mówi.

Dr inż. Michał Krzyżaniak realizuje grant z programu Horyzont 2020. Na UWM kieruje zespołem badawczym prowadzącym badania nad wykorzystaniem w przemyśle oleochemicznym olejów z lnianki i katranu abisyńskiego. Dr Krzyżaniak pełni także na macierzystym wydziale funkcję pełnomocnika dziekana ds. innowacji i współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii na UWM.  

- W naszym wydziale jest potencjał do wykorzystania. Będę współpracować z podmiotami gospodarczymi i ten staż pomoże mi transportować pomysły naukowe do gospodarki – mówi.

Dr inż. Justyna Możejko zajmuje się syntezą polihydroksykwasów. Bada ich zastosowanie w produkcji kosmetyków.

- Miałam pomysł, aby polihydroksykwasy zastosować w medycynie do produkcji implantów i osłonek leków. Komisja konkursowa wysoko oceniła fakt, że inwestorzy byli tym zainteresowani – opowiada dr J. Możejko.

Dr Justyna Możejko odbędzie staż w Cambridge.

–Tam nauki biologiczne stoją na bardzo wysokim poziomie – wyjaśnia.

Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Tegoroczni laureaci wyjadą do Stanford (USA) i do Cambridge (Wielka Brytania). Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Nauczą się tzw. kompetencji miękkich: pracy w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywnego myślenia, efektywnego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów. Spotkają się także z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.

O miejsce w ostatniej, czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski

mah

na zdj. od lewej: dr inż. Marek Aljewicz,  dr inż. Joanna Kuczyńska-Siehień.  dr inż. Michał Krzyżaniak, dr inż. Justyna Możejko

w kategorii