Członkowie EUROPEL spotkają się w Kortowie

Hala technologiczna WNoŻ
Nasza uczelnia gościć będzie Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Mleczarstwa EUROPEL. Walne zgromadzenie odbędzie się w Kortowie w dniach 5-8 lutego.

Członkami EUROPEL są dr hab. inż. Justyna Żulewska i dr inż. Bogdan Dec (członek zarządu) z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności. To jedyni przedstawiciele Polski w tym stowarzyszeniu. EUROPEL zrzesza nauczycieli i naukowców z ponad 50 instytucji w Europie. Jego głównym celem jest wsparcie edukacji i rozwoju technologicznego mleczarstwa. EUROPEL stanowi też platformę do nawiązywania kontaktów i dyskusji na temat bieżących kwestii związanych z branżą oraz wspiera przygotowanie i realizację projektów dydaktyczno-naukowych.

Nieprzypadkowo EUROPEL jako miejsce obrad walnego zgromadzenia wybrał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Już we wrześniu tego roku w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością odbędzie się międzynarodowy konkurs sensoryczny pod patronatem EUROPEL. Konkurs jest skierowany do studentów studiujących kierunki związane z mleczarstwem oraz ich nauczycieli.

- Przyjadą do nas grupy studentów z całej Europy. Podczas konkursu oceniać będą produkty mleczarskie: masło, mleko, sery. Będą badać ich smak, barwę i zapach. Celem będzie wychwycenie jak największej ilości różnic pomiędzy produktami. Zwycięskie drużyny dostaną nagrody – informuje dr inż. Bogdan Dec.

Decyzje dotyczące wrześniowego konkursu zapadną podczas najbliższego lutowego walnego zgromadzenia. W spotkaniu planowany jest udział członków zarządu EUROPEL: Jappie de Jong, Van Hall Larenstein (University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandia); Monica Cretu (The Agricol College Falticeni, Rumunia); Emilia Brezzo (AgenForm Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo, Universita degli studi di Torino, Włochy).

opr mah

w kategorii