Coach kariery pomoże na rynku pracy

Wspierają studentów i absolwentów. Swoje usługi kierują także do maturzystów. Pomocą chcą służyć również pracownikom UWM. Mowa o konsultantkach ds. edukacji i rozwoju z Akademickiego Ośrodka Kariery.

Akademicki Ośrodek Kariery nową nazwę ma od roku ale działa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim już wiele lat. Wcześniej funkcjonował jako Biuro Karier. Zmienił też swoją lokalizację i obecnie znajduje się w budynku przy ulicy Prawocheńskiego 13. Prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego.

- Naszym zadaniem jest bardzo aktywne wspieranie studentów i absolwentów w poszukiwaniu pracy, ale także w odnajdywaniu własnych predyspozycji zawodowych – wyjaśnia Agnieszka Mazurek, doradca zawodowy, konsultantka do spraw edukacji i rozwoju AOK.

- Jest to też takie miejsce, w którym spotyka się biznes z nauką. Oznacza to, że zbieramy informacje od pracodawców, np. jakie kompetencje są dla nich istotne, na co stawiają, jakich osób potrzebują, a następnie informacje te przekazujemy i analizujemy dalej w Uniwersytecie – dodaje Iwona Olechnowicz doradca zawodowy, konsultantka do spraw edukacji i rozwoju AOK.

Akademicki Ośrodek Kariery wchodzi w skład Biura Analiz Edukacyjnych i Rozwoju Kształcenia, którego kierownikiem jest Anna Piotrowska do niedawna jedna z 6 doradczyń zawodowych, psycholog i coach kariery.

- cały zespół Akademickiego Ośrodka Kariery to wykwalifikowana kadra z bogatym portfolio kompetencji oraz doświadczeniem zawodowym zdobywanym w przeróżnych środowiskach pracy, co jest ogromnym atutem w profesjonalnym wsparciu przyszłych kandydatów do pracy oraz w kontaktach z otoczeniem społeczno-gospodarczym – podkreśla Ania Piotrowska i dodaje – skład Akademickiego Ośrodka Kariery to przede wszystkim fantastyczny mix kompetencyjny, dzięki czemu efektywnie się uzupełniamy, a różnorodność naszych doświadczeń pozwala uczyć się od siebie nawzajem co sprawia, że nasza praca jest stale intrygująca i niezagrożona efektem wypalenia zawodowego – o stresie oraz profilaktyce wypalenia zawodowego wraz z jego konsekwencjami bardzo często rozmawiamy i propagujemy higienę psychiczną – dodaje Ania Piotrowska.

Bez ogromnego zaanagażowania i współpracy całego zespołu nie udałoby się zrealizować dużego przedsięwzięcia jakim była realizacja projektu pt „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie”, który zakończył się rok temu dużym sukcesem.

Efekty tego projektu pozwoliły na wypracowanie dobrych praktyk i potwierdzenie istotności wsparcia oferowanego dla społeczności akademickiej. Od 4 lat zgrany zespół tworzą:

Agnieszka Mazurek, konsultant ds. edukacji i rozwoju/ coach kariery, Iwona Olechnowicz, konsultant ds. edukacji i rozwoju / coach kariery, Katarzyna Kamieniecka, Konsultant ds. edukacji i rozwoju, coach kariery, Judyta Zeszczuk, konsultant ds. edukacji i rozwoju, coach kariery oraz Jolanta Sołodow, Konsultant ds. przedsiębiorczości / trener

- Pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, organizujemy spotkania z pracodawcami. Cieszą się one ogromną popularnością, ponieważ organizujemy je nie tylko na UWM, ale również jeździmy z naszymi studentami do pracodawców. Obecnie sytuacja jest wyjątkowa przez pandemię koronawirusa, ale i z tym sobie poradziłyśmy. Wszystkie nasze spotkania odbywają się teraz online. Cyklicznie organizujemy spotkania pod hasłem Time for Work, podczas których można skontaktować się z pracodawcami. Są to zarówno pracodawcy z naszego regionu, ale także z całej Polski, którzy zgłaszają potrzebę zatrudnienia lub oferują płatne praktyki i staże – mówi Agnieszka Mazurek.

- Zgłaszają się pracodawcy z przeróżnych branż. My staramy się wsłuchiwać w potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Jeżeli mamy pracodawcę, który chciałby przyjąć do siebie na praktyki, na przykład osoby z kierunków technicznych, staramy się dotrzeć do takich właśnie studentów, a następnie organizujemy spotkanie – dodaje Iwona Olechnowicz.

Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo duże. Studenci chętnie korzystają z takiej formy pomocy. Na początku roku akademickiego, ale również w trakcie, trenerki odwiedzają wydziały i opowiadają o działalności Akademickiego Ośrodka Kariery. Intensywnie działają też w mediach społecznościowych. Prowadzą fanpage na Facebooku przez co studenci docierają do nich również sami.

- Współpracujemy też z kołami naukowymi, których członkowie przychodzą do nas, na przykład na warsztaty grupowe. Tematykę takich spotkań dostosowujemy do ich potrzeb. A te potrzeby są różne. Uczymy pracy zespołowej, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, przygotowujemy się do aktywnego poszukiwania pracy i jak to robić skutecznie. Organizujemy spotkania oko w oko z rekruterem. Są to symulacje rozmów rekrutacyjnych – podkreśla Iwona Olechnowicz.

- Czasami zdarza się tak, że student faktycznie czeka na rozmowę rekrutacyjną, ma już wyznaczony termin, a u nas może przećwiczyć, zobaczyć, jakich błędów nie popełniać, jak dobrze zaprezentować siebie. Kiedyś pracowaliśmy w branżach rekrutacyjnych i teraz tę wiedzę możemy przekazać naszym studentom – mówi Agnieszka Mazurek.

W Akademickim Ośrodku Kariery organizowane są tzw. Power czwartki. W te dni trenerki skupiają się przede wszystkim na szukaniu zasobów i na badaniu kompetencji studentów. Bardzo to pomaga zwłaszcza osobom, które za chwilę będą wchodzić na rynek pracy.

- Bardzo aktywnie pracujemy też indywidualnie, np. ze studentami, którzy szukają odpowiedzi, czy kierunek studiów, który wybrali jest właściwy – dodaje Agnieszka Mazurek.

Do Akademickiego Ośrodka Kariery zgłaszają się również studenci, którzy kończą pierwszy poziom studiów i nie wiedzą, co robić dalej, jaki kierunek wybrać, czy kontynuować naukę.

- Wtedy dużo rozmawiamy, podpowiadamy, czy np. mają to być studia II stopnia, czy może podyplomowe itd.– podkreśla Iwona Olechnowicz.

- Kolejny kierunek studiów to kolejny etap studiowania, Ale wiąże się też z rozwojem pewnych kompetencji miękkich. Niektórzy np. boją się wystąpień publicznych, więc wzmacniamy w nich tę umiejętność i wydobywamy potencjał. Czasem studenci poszukują odpowiedzi na pytania z pozoru wydawałoby się proste, np. jakie umiejętności będę miał po skończonych studiach, jakie uprawnienia – podkreśla Agnieszka Mazurek. 

Obecnie Akademicki Ośrodek Kariery swoją ofertę kieruje również do maturzystów.

- Prowadzimy akcję, która ma za zadanie pokazać i przybliżyć maturzystom możliwości studiowania na UWM. Wiemy, że bardzo często młodzi ludzie mają trudności z wyborem kierunku. Często aplikują na kilka i tak naprawdę nie wiedzą, jak wybrać ten jeden właściwy. My jesteśmy po to, żeby pomóc im w tym wyborze lub utwierdzić w przekonaniu, że wybór, którego dokonali jest słuszny. Czasami wystarczy jedna rozmowa, aby już ułatwić w jakimś stopniu podjęcie tej decyzji – przekonuje Agnieszka Mazurek.

- Myślę, że jesteśmy jedną z niewielu uczelni wyższych, która takie wsparcie skierowała właśnie do maturzystów podkreśla – dodaje Iwona Olechnowicz.

Trenerki wspomagają także realizację dużych projektów podjętych przez UWM, chociażby Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz „Uniwersytet Wielkich Możliwości” w zakresie przygotowywania bilansów kompetencji niezbędnych do korzystania z różnych form aktywności w tym kursów, szkoleń, wizyty studyjnych oferowanych w ramach projektu. Planują także jeszcze więcej uwagi poświęcić pracownikom uczelni i wspierać w wzmacnianiu kompetencji osobistych/miękkich – nasze działania powinny być przedłużeniem działań realizowanych na rzecz społeczności akademickiej w ramach realizowanych projektów wzmacniających kompetencje studentów jak pracowników Uniwersytetu – wskazuje Ania Piotrowska, dodając – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to miejsce różnorodnych kompetencji i predyspozycji, które chcielibyśmy pielęgnować, a przede wszystkim w pierwszym kroku sprawić, aby zostały zauważone.

Sylwia Zadworna

w kategorii