„Chiron – szkoła z potencjałem” - druga edycja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji dla dyrektorów szkół średnich, współpracujących z UWM „Chiron – szkoła z potencjałem”.

Uniwersytet dokonał analizy losów akademickich studentów, w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. W rezultacie przeprowadzonego badania, wytypowano elitarną grupę szkół, których absolwenci wysokim poziomem wiedzy oraz zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Konferencja połączona jest z Warmińsko-Mazurską i Podlaską Galą Rankingu Liceów i Techników Perspektywy ' 2019.

Wydarzenia odbędą się 27 marca 2019 r. w Auli Teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie (Kortowo, ul. Kurta Obitza 1)

Dodatkowo w tym dniu Uniwersytet będzie również gościł kandydatów na studia, podczas Dnia Otwartych Drzwi (Kortowo, ul. Kurta Obitza 1).

Oprócz wystąpień merytorycznych, w programie konferencji zaplanowano wręczenie nagrody „Chiron – szkoła z potencjałem", przyznawanej w różnych obszarach edukacyjnych, wybranym szkołom współpracującym z UWM.

Dlaczego Chiron?

Przywołując postać mitycznego nauczyciela i wychowawcy, Uniwersytet sięgnął do źródeł kultury europejskiej, do postaci Chirona- dobrego centaura, opiekuna największych i najsłynniejszych bohaterów i herosów świata antycznego. Swoich wychowanków, np. Achillesa, Jazona, Kastora, Peleusa, Nestora, Polluksa i Heraklesa, uczył nie tylko męstwa, sprawności fizycznej, sztuki wojennej i myślistwa, przekazywał im także zasady dobrych obyczajów oraz honorowy kodeks zachowań. Przywiązywał ogromną wagę do etyki, formowania charakteru oraz intelektualnych zdolności swoich uczniów. Uczył dążenia do doskonałości. Słynął także z talentów medycznych i miłości do muzyki. Jak podaje mitologia, Chiron, raniony zatrutą strzałą, próbując znaleźć lekarstwo na swoje cierpienia, przekazywał ludziom liczne sekrety sztuki uzdrawiania. Chcąc zakończyć swój ból, odstąpił dar nieśmiertelności Prometeuszowi, za co został wyniesiony na firmament jako gwiazdozbiór.
Dla wielu pokoleń antyczny bohater stał się wzorem mądrości, życzliwości i uczciwości, uosobieniem poświęcenia i oddania dla ludzi.

W uniwersyteckiej nagrodzie i statuetce Chiron personifikuje nauczyciela i mistrza różnorodnych dziedzin. Uczelnia, przyznając tytuł Chirona, pragnie uhonorować te szkoły, których absolwenci zostali znakomicie przygotowani do podjęcia studiów, doskonale radzą sobie w toku nauki i ze świetnymi wynikami kończą studia.

Więcej informacji i szczegółowy program.

 

w kategorii