Chiron – szkoła z potencjałem

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza do udziału w pierwszej, ogólnopolskiej konferencji dla dyrektorów szkół średnich, współpracujących z UWM pn. „Chiron – szkoła z potencjałem”.

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. w auli Biblioteki UWM (Olsztyn – Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 12B). W tym dniu Uniwersytet będzie również gościł kandydatów na studia, podczas Dnia Otwartych Drzwi (budynek Wydzialu Humanistycznego, Kortowo, ul. Kurta Obitza 1).

Konferencja została zorganizowana w ramach pilotażowego projektu „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” i pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich. W 2016 r. UWM szczegółowo przeanalizował losy swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. Podczas konferencji pracownicy przekażą uczestnikom zindywidualizowany raport szczegółowo charakteryzujący losy akademickie absolwentów szkół na wybranych kierunkach studiów w UWM.

Oprócz wystąpień merytorycznych, w programie konferencji zaplanowano wręczenie nagrody „Chiron – szkoła z potencjałem”, przyznawanej w różnych obszarach edukacyjnych, wybranym szkołom współpracującym z UWM.

Dlaczego Chiron? 

Przywołując postać  mitycznego nauczyciela i wychowawcy, Uniwersytet sięgnął do źródeł kultury europejskiej, do postaci  Chirona-  dobrego centaura, opiekuna największych i najsłynniejszych bohaterów i herosów świata antycznego.  Swoich wychowanków, np. Achillesa, Jazona, Kastora, Peleusa, Nestora, Polluksa i Heraklesa, uczył nie tylko męstwa, sprawności fizycznej, sztuki wojennej i myślistwa, przekazywał im także zasady dobrych obyczajów oraz honorowy kodeks zachowań.  Przywiązywał ogromną wagę do etyki, formowania charakteru oraz intelektualnych zdolności swoich uczniów. Uczył dążenia do doskonałości. Słynął także z talentów medycznych i miłości do muzyki. Jak podaje mitologia, Chiron, raniony zatrutą strzałą, próbując znaleźć lekarstwo na swoje cierpienia, przekazywał ludziom liczne sekrety sztuki uzdrawiania. Chcąc zakończyć swój ból, odstąpił dar nieśmiertelności Prometeuszowi, za co został wyniesiony na firmament jako gwiazdozbiór.

Dla wielu pokoleń antyczny bohater stał się wzorem mądrości, życzliwości i uczciwości, uosobieniem poświęcenia i oddania dla ludzi.

W uniwersyteckiej nagrodzie i statuetce Chiron personifikuje nauczyciela i mistrza różnorodnych dziedzin. Uczelnia, przyznając tytuł Chirona, pragnie uhonorować te szkoły, których absolwenci zostali znakomicie przygotowani do podjęcia studiów, doskonale radzą sobie w toku nauki i ze świetnymi wynikami kończą studia.


 

Patroni honorowi: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży i Jolanta Gołaszewska

Partner merytoryczny: PCG Academia Technology, Analytics, Excellence

Patroni medialni: TVK Telewizja Kortowo, Gazeta Olsztyńska, TVP3 Olsztyn, ReTV, Plus Radio, Radio UWM FM

Więcej informacji na: www.chiron.uwm.edu.pl.

w kategorii