Certyfikaty „Studia z przyszłością” dla UWM

od lewej:prof. M.Darewicz, dr inż. Jacek Zabielski. dr inż. Ada Wolny
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z certyfikatem nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia”. Natomiast certyfikaty akredytacyjne „Studia z przyszłością" otrzymały kierunki inżynieria informacji oraz gastronomia i sztuka kulinarna.

Gastronomia i sztuka kulinarna oraz inżynieria informacji otrzymały certyfikaty akredytacyjne „Studia z Przyszłością" w 3. edycji konkursu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencji PRC.
Fundacja wyróżnia certyfikatem - znakiem jakości najbardziej innowacyjne i nowoczesne kierunki i programy studiów na polskich uczelniach, realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, których realizacja przyczynia się do wyposażenia absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w Pałacu Polskiej Akademii Nauki w Jabłonnej pod Warszawą 9 kwietnia podczas gali finałowej konkursu.
Komisja ekspercka przyznała także kierunkowi inżynieria informacji prowadzonemu na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa nadzwyczajny certyfikat „Lider Jakości Kształcenia". Otrzymują go wyłącznie te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez Komisję Ekspercką w danej edycji programu.
- Nadzwyczajny certyfikat otrzymały jednostki, które wypełniły aplikację na wysokim poziomie. Aplikację oceniało trzech niezależnych ekspertów: osoba reprezentująca środowisko akademickie, członek rady Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciel środowiska biznesowego – wyjaśnia – wyjaśnia dr inż. Ada Wolny, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.
- Eksperci zbadali m.in. czy program studiów jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzili, czy kształcenie jest dostosowane do potrzeb i wymagań rynku pracy, oczekiwań środowiska społeczno-gospodarczego oraz umożliwia przekazywanie nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców – dodaje dr inż. Jacek Zabielski, prodziekan ds. rozwoju i współpracy.
Kształcenie na kierunku inżynieria informacji ruszyło na UWM w roku akademickim 2017/18. Obecnie studiuje na nim jedna grupa - 24 osoby.
- Bardzo się cieszymy, że został doceniony ogrom pracy włożony w utworzenie nowego kierunku. Inżynieria informacji jest dla nas nowym polem do działania, chociaż wynika z naszych wcześniejszych doświadczeń i badań w dziedzinie analizy danych, geolokalizacji, wykorzystania danych w budownictwie. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić nowy zupełnie kierunek, z nowymi ścieżkami kształcenia . Cieszy nas to, że nasza praca sprzed 2 lat została doceniona - mówi dr inż. Ada Wolny.
- Kierunek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Planujemy zwiększyć liczbę grup. Wiemy, że tymi studiami interesują się także nasi studenci i chcieliby rozpocząć kształcenie na 2 kierunku studiów. To dla nich okazja do poszerzenia zdobytej wiedzy – przekonuje dr inż. Jacek Zabielski.
Temat dotyczący analizy danych, wykorzystania, pozyskania czy przetwarzania jest bardzo aktualny. Warto wspomnieć o głośnej w mediach aferze z wypłynięciem danych z Facebooka. Ochrona danych osobowych, możliwość ich wykorzystania, zabezpieczenie, przyznawanie dostępu to tematy na czasie. W dobie Internetu, gdzie mnóstwo informacji można pozyskać nie wychodząc z domu, ważne jest też to, aby wiedzieć, jak robić to bezpiecznie i bez szkody dla innych osób.
- Skupiamy się też na tym, aby było to przydatne dla służb, w celach bezpieczeństwa, dla administracji publicznej, aby można było w nowoczesny sposób zastąpić tradycyjne metody, np. chodzenia po domach i wypełniania kwestionariuszy. Idziemy z duchem czasu – podsumowuje dr inż. Ada Wolny.
Drugi wyróżniony certyfikatem "Studia z przyszłością" kierunek gastronomia i sztuka kulinarna jest realizowany w Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności im. prof. J. Borowskiego na Wydziale Nauki o Żywności.
- Prace nad powstaniem tego kierunku zapoczątkował blisko 10 lat temu zespół technologii gastronomicznej Katedry Żywienia Człowieka kierowany przez nie żyjącego już profesora dr hab. Jerzego Borowskiego. Program kształcenia stale udoskonalamy, aby sprostać współczesnym trendom na rynku usług gastronomicznych. Komisja doceniła naszą świetnie przygotowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, w tym specjalistów w zakresie technologii gastronomicznej; nowocześnie wyposażone pracownie technologiczne i naukowo-badawcze oraz fakt, że współpracujemy z praktykami w zawodach związanych z gastronomią - mówi dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM.
Na kierunku studiuje łącznie na 3 latach ok. 150 osób.
- W tym roku na I rok przyjęliśmy ok. 50 osób. Od początku istnienia, kierunek nieodmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem młodzieży, co doskonale widać było także podczas tegorocznego Dnia Otwartych Drzwi. Chętnych jest co roku więcej niż możemy przyjąć - zapewnia prof. Lidia Wądołowska, kierownik Katedry Żywienia Człowieka WNoŻ.
Radości z uzyskania certyfikatu nie kryje także dziekan WNoŻ, prof. Małgorzata Darewicz.
- To dla nas zaszczyt i uhonorowanie wieloletniej pracy. Ten kierunek umożliwia także kontynuowania kształcenia na poziomie akademickim absolwentom szkół gastronomicznych, często pochodzących z niewielkich miejscowości regionu, poprawiając ich szanse i konkurencyjność na rynku pracy. W przyszłości chcemy sięgnąć po kolejne te i inne certyfikaty dla kierunków prowadzonych na naszym wydziale - dodaje prof. M. Darewicz.
Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego powstała w 2010 r. Współtworzą ją naukowcy, psychologowie, pedagodzy, menadżerowie nauki, przedstawiciele środowisk biznesowych i doradcy zawodowi. Komisja Ekspercka nagradza certyfikatami kierunki.


mah, syla