Centrum symulacji – centrum doskonalenia

Dzięki tej inwestycji studenci Wydziału Nauk Medycznych UWM zanim przystąpią do łóżek pacjentów, będą mogli wszystkie czynności medyczne przećwiczyć na fantomach i w symulatorach w warunkach odpowiadających prawdziwym.

Trzydziestego maja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał porozumienie z firmą Skanska S.A. dotyczące budowy Centrum Symulacji Medycznych. Obiekt powstanie na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Warszawskiej 30.

Na prace objęte umową ze Skanską składają się 2 zadania. Pierwsze to dostosowanie i adaptacja  do potrzeb Centrum pomieszczeń w budynku nr 3, w którym już od 2 lat funkcjonuje Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej (na zdjęciu, przy fantomie pacjenta prof. Piotr Zaborowski). Adaptacja pozwoli zmienić sposób użytkowania z funkcji  medycznej na funkcję oświatową. Wiąże się to z przebudową układu funkcjonalnego oraz z ogólnym remontem pomieszczeń do potrzeb CSM, w tym z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych. Wartość tych robót wynosi ok. 2,9 ml zł.

Drugie zadanie to budowa nowego obiektu nr 3A z salami audytoryjnymi oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej. Budynek będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie adaptowanego budynku nr 3 i skomunikowany z nim oraz z budynkiem Katedry Anatomii. Będzie mieć 3 kondygnacje, w tym 2 naziemne.

W Centrum Symulacji Medycznych powstaną m.in. nowe sale dydaktyczne symulujące blok operacyjny, salę intensywnej terapii, SOR, symulator karetki, salę porodową, salę pielęgniarską i pracownia umiejętności chirurgicznych.

Budowa będzie prowadzona bez przerywania pracy poszczególnych jednostek szpitala. Zakończy się w czerwcu 2017 r. Wkrótce rozpoczną się prace porządkowe przygotowujące teren. Koszt całej inwestycji to ok. 9 mln zł.

Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby ww. Centrum (budynek nr 3 przy ul. Warszawskiej 30) oraz zakup wyposażenia dokonywany jest w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

opr. lek