Broker innowacji - zawód przyszłości

Poprowadzi firmę, pomoże przedsiębiorcom wdrożyć nowe technologie i produkty, a innowacjami z przemysłu zainteresuje naukowców. Na Wydziale Nauki o Żywności ruszy elitarny kierunek - broker innowacji w przemyśle spożywczym.

O nowym kierunku opowiadają dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia (na zdj.z lewej) oraz dr inż. Katarzyna Staniewska z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności z zespołu opracowującego założenia programowe nowego kierunku.

Rekrutacja na nowy kierunek ruszy w czerwcu  2015 r.

– To będą siedmiosemestralne studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym – mówi prodziekan Iwona Konopka.

Według założeń programowych, absolwent zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii i technik produkcji artykułów rolno-spożywczych, prawa, ekonomii oraz zarządzania. Pomoże przedsiębiorcom we wdrażaniu nowych technologii, a nowe rozwiązania wprowadzi na rynek.

- Bardzo ważna jest aktualność wiedzy, jaką nabędą studenci, szczególnie ze względu na postęp technologiczny, z jakim mamy do czynienia w przemyśle – dodaje dr inż. Katarzyna Staniewska.

Przyszli brokerzy innowacji samodzielne lub pracując w zespole powinni poradzić sobie z transferem innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności. Znajdą zatrudnienie m.in. w zakładach przemysłowych, centrach transferu innowacyjności, jednostkach kontroli i certyfikacji produktów, firmach wdrażających nowe technologie do przemysłu – np. produkujących opakowania środków spożywczych, lub założą własne firmy.

– To będą inżynierowie z wiedzą menedżerską. Z pracą nie powinni mieć problemów – podkreślają prodziekan Iwona Konopka i dr inż. Katarzyna Staniewska.

Naukowcy, którzy opracowywali program, postawili na elitarność kierunku. Maksymalnie mają powstać 2 grupy studenckie na roku. W programie studiów figuruje blok tematyczny poświęcony innowacyjnym technologiom w  poszczególnych branżach – np. mleczarskiej, mięsnej, przetwórstwa surowców roślinnych, fermentacyjnej itp. Studenci poznają również trendy w produkcji żywności funkcjonalnej oraz regionalnej i tradycyjnej. 

- Przygotowaliśmy również bloki tematyczne poświecone komunikacji w biznesie, zagadnieniom prawnym iekonomicznym. Kształcenie na tym kierunku zakłada udział praktyków w zajęciach, wyjazdy do najlepszych i najnowocześniejszych zakładów przetwórczych oraz wykorzystanie praktycznego doświadczenia  kadry, która będzie kształcić młodych brokerów innowacji. Nowością jest wydłużony czas praktyk studenckich – w toku studiów będzie to praktycznie cały semestr (12 tygodni), a nie jak w przypadku innych kierunków - miesiąc – informuje dr Katarzyna Staniewska.

Prace nad opracowaniem programu kształcenia trwały ok. 6 miesięcy, a zapoczątkowało je spotkanie prodziekanów wydziałów: Nauki o Żywności, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji. Z tych właśnie jednostek dobierano kadrę odpowiedzialną za prowadzenie zajęć na kierunku. 

- To będzie kierunek interdyscyplinarny. Pierwszy taki w Polsce. Złożyliśmy już wniosek informacyjny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i czekamy na odpowiedź, mamy nadzieję, że pomyślną – mówi prodziekan Iwona Konopka.

mah

w kategorii