Biotechnologia - trzecia wspólna specjalność

studenci w laboratorium
Od lutego 2019 r na kierunku inżynieria środowiska rusza nowa specjalność: biotechnologia. To nowa oferta kształcenia, którą wspólnie wprowadza Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy).

Studia na specjalności biotechnologia będą trwać 3 semestry i odbywać się wjęzyku angielskim. W pierwszym semestrze studenci będą mieć zajęcia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w drugim - na Uniwersytecie w Offenburgu. Na trzecim semestrze mogą wybierać zajęcia albo na jednym z uczestniczących w programie uniwersytetów albo na zewnątrz w przedsiębiorstwie czy też instytucji badawczej. Studenci uzyskają podwójny tytuł magistra i certyfikaty obu uczelni.  WNoŚ właśnie rozpoczął rekrutację.

- Uruchomienie takiej właśnie specjalizacji zaproponowała nam strona niemiecka. Wynika ona z potrzeb współczesnej gospodarki, w której coraz większego znaczenia nabiera gospodarka  cyrkulacyjna, w której  nie ma odpadów, bo wszystko  może być surowcem do dalszego przerobu – wyjaśnia dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska opiekun nowej specjalności.

Studia na biotechnologii będą się koncentrować na problemach związanych z wykorzystaniem biotechnologii w inżynierii i ochronie środowiska, produkcji żywności, a także w biogospodarce, w tym na odzyskiwaniu bioproduktów i energii z odpadów. 

Studenci zdobędą wiedzę mikrobiologiczną na temat podstaw procesów biotechnologicznych w inżynierii środowiska i na temat transferu biotechnologii od skali laboratoryjnej do technicznej. Będą mieli też możliwość rozwinięcia umiejętności miękkich i kreatywnego myślenia. Poznają trendy, perspektywy i ograniczenia, w tym etyczne, gospodarki opartej na biotechnologii.

Absolwenci będą przygotowani do pracy ze współczesnymi biotechnologiami związanymi z inżynierią i ochroną środowiska, produkcją bioenergii i żywnością.

Każdy student studiujący biotechnologię za granicą otrzyma stypendium programu Erasmus, a najlepsi studenci z UWM - dodatkowo jeszcze stypendium fundacji im. Marii i Georga Dietrichów z Offenburga. Założyciel fundacji był jednym z ojców wspólnego kształcenie na UWM i uniwersytecie w Offenburgu.

- Wiemy już z doświadczenia, że podwójny dyplom UWM i Uniwersytetu Nauk Stosowanych otwieraprzed absolwentami większe możliwości - zapewnia dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska.

Absolwenci biotechnologii będą mogli znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach zajmujących się biotechnologią w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, przemysłu, produkcji żywności, biogazu i biorafinerii, w organach administracji państwowej i samorządowej działających w biogospodarce, w instytutach badawczych.

Uruchamiana w lutym biotechnologia to już trzecia specjalność realizowana wspólnie przez UWM i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Offenburgu. Pierwsza była inżynieria ochrony środowiska, także na WNoŚ, a druga - inżynieria produkcji żywności na Wydziale Nauki o Żywności.

syla, lek