Biolog terapeutą

Od nowego roku akademickiego Wydział Biologii i Biotechnologii UWM na kierunku biologia uruchamia nową specjalność – biologia w terapii. To pierwsza i jedyna taka specjalność w Polsce.

– Nie chcemy wchodzić w kompetencje lekarzy. Chcemy wykształcić ludzi, którzy będą mogli podjąć z nimi dialog i współpracę. Przede wszystkim zamierzamy wykształcić dobrego i świadomego swoich kompetencji biologa. Kładziemy nacisk na biologię różnych organizmów i możliwość ich wykorzystania w tak zwanych terapiach alternatywnych – powszechnie, choć często niestety niewłaściwie stosowanych – podkreśla dr Elżbieta Ejdys, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii (na zdj.).

Nowa specjalność czeka na studentów studiów II stopnia. Czterosemestralny program studiów kładzie przede wszystkim nacisk na zajęcia praktyczne z zastosowaniem nauczania problemowego. Studenci będą mogli poznać nowoczesne techniki pracy z materiałem biologicznym, w tym techniki biologii molekularnej i hodowli in vitro. Nauczą się sposobów praktycznego uzyskiwania i wykorzystywania produktów pozyskiwanych ze świata roślin i zwierząt. Od dawna wiadomo, że takie naturalne produkty można wykorzystać dla zapewnienia dobrostanu człowieka, ale wiedza w tym obszarze wymaga ciągle pomocy dobrze przygotowanych specjalistów. Ta specjalność przeznaczona jest zatem dla tych studentów, którzy rozumieją, że wiedza biologiczna jest niezbędna, aby pomagać sobie i innym w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji. Biologia to przecież nauka o życiu i tak naprawdę jest potrzebna każdemu – mówi dr Elżbieta Ejdys.

Studenci nowej specjalności poznają m.in. tajniki hirudinologii i hirudinoterapii. Hirudinoterapia to  terapia naturalna, niemal tak stara, jak ludzkość. Wykorzystuje się w niej pijawkę lekarską – substancje przez nią produkowane są wykorzystywane i ostatnio bardzo cenione między innymi w kosmetologii – dodaje dr Ejdys.

W programie studiów jest też ziołoznawstwo i techniki zielarskie.

– Będziemy uczyć studentów rozpoznawania roślin, które można stosować w celu utrzymania zdrowia. Nasi studenci poznają zioła, również dziko rosnące, nauczą się je wykorzystywać. Program studiów jest skorelowany z porami roku, aby studenci mogli mieć warsztaty terenowe. Jesteśmy w tak wyjątkowym miejscu, że żal byłoby nie skorzystać z walorów Kortowa – informuje dr Ejdys.

Przyszli adepci biologii w terapii poznają również apiterapię.

– Ten przedmiot poprowadzimy we współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt naszego Uniwersytetu. Nasi studenci nauczą się metod pozyskiwania produktów pszczelich i zapoznają się z praktycznym zastosowaniem tych surowców do wzmacniania zdrowia ludzi i zwierząt. Co ciekawe – zdobędą także podstawowe umiejętności niezbędne w hodowli pszczół – kontynuuje dr Ejdys.

Jednym z przedmiotów  jest m.in. farmakognozja.

– To nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które często są wykorzystywane jako leki. Będziemy uczyć np. sposobów biosyntezy tych naturalnych substancji i ich izolacji – wyjaśnia dr Ejdys.

W puli przedmiotów nowej specjalności jest także m.in. pomoc przedmedyczna, hortiterapia, hipoterapia, dogoterapia, aromaterapia, genetyka zachowania, podstawy psychoterapii, rola muzyki
w terapii, zwierzęta w medycynie i farmacji, polimery w kosmetologii oraz architektura ogrodów terapeutycznych.

– Podczas zajęć z aromaterapii będziemy uczyć sposobów pozyskiwania związków aromatycznych, które można stosować w lecznictwie – dodaje dr Ejdys.

Jak podkreśla prodziekan dr Ejdys, wszystkie zajęcia poprowadzą naukowcy z naszego Uniwersytetu. Głównymi interesariuszami nowej specjalności będą ośrodki SPA, laboratoria i gabinety kosmetyczne oraz  centra rehabilitacji i odnowy biologicznej. To tam będą mogli znaleźć pracę  przyszli absolwenci specjalności biologia w terapii. Będą też mogli założyć własną działalność gospodarczą, np. firmę pozyskującą biokomponenty używane w terapiach naturalnych.

– Liczymy na zainteresowanie nową specjalnością, tym bardziej że to pierwsza i jak na razie jedyna taka specjalność w Polsce – mówi dr Ejdys.

Małgorzata Hołubowska

w kategorii