Biały fartuch 2018

Pięćdziesięciu siedmiu studentów kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim i 25 studentów kierunku w języku angielskim odebrało w niedzielę 13 maja białe fartuchy lekarskie. W ten sposób symbolicznie zakończyli pierwszy etap kształcenia.

Ceremonia białego fartucha to symboliczne przejście z I do II etapu kształcenia lekarskiego. Przechodzą ją studenci III roku, którzy zakończyli już kształcenie podstawowe, czyli przedkliniczne i zdali egzaminy z anatomii, fizjologii i histologii. To pozwala im na rozpoczęcie drugiego etapu kształcenia lekarskiego – klinicznego. Odtąd będą już mieć kontakt z pacjentami.

Do ceremonii białego fartucha każdy student wybiera swego mentora. Może być nim ktoś z rodziny, kto reprezentuje środowisko lekarskie lub nauczyciel akademicki. Mentor w czasie uroczystości stoi za studentem i pomaga mu nałożyć fartuch. To oznacza, że jest gotów służyć pomocą studentowi w razie potrzeby. Z kolei studenci wręczają mentorom bukiety z konwalii majowych. Jest to jednego z symboli lekarskich, zawarty w logo Wydziału Lekarskiego UWM.

W uroczystości białego fartucha 2018 (13 maja) wzięło udział 57 studentów kształcących się w języku polskim, w tym 33 kobiety i 25 kształcących się w języku angielskim, w tym 9 kobiet. W tej grupie najwięcej studentów pochodzi ze Szwecji i Arabii Saudyjskiej oraz pojedyncze osoby z USA i Niemiec.

Biały fartuch 2018 zgromadził bardzo wielu ludzi. Główna aula w Centrum Konferencyjnym licząca ponad 600 miejsc była wypełniona do ostatniego fotela. Szczególnie licznie przybyli goście z zagranicy. Po ceremonii większość uczestników spędziła popołudnie w gronie rodzinnym i przyjaciół.

lek

w kategorii