Bezpieczeństwo państwa. Konferencja Instytutu Nauk Politycznych

Instytut Nauk Politycznych UWM zaprasza 7 grudnia na konferencję naukową „Zmiany w środowisku bezpieczeństwa państwa – szanse czy zagrożenia?”.

Konferencja odbędzie się w budynku Starej Kotłowni (ul. Prawocheńskiego). Głównym celem będzie dyskusja nad zagadnieniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Zakres tematyczny konferencji obejmie m.in: aktualne i prognozowane wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego (globalne, regionalne i lokalne); bezpieczeństwo narodowe w aspektach politycznym, ekonomicznym, społecznym, militarnym; koncepcje strategiczne bezpieczeństwa i ich realizacja; edukację na rzecz bezpieczeństwa, politykę zbrojeniową, innowacje i rozwój technologii uzbrojenia.

Patronat: rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

w kategorii