Bezpieczeństwo i jakość żywności. Konferencja młodych badaczy

Oddział Nauk o Żywności IRZiBŻ Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oraz Wydział Nauki o Żywności UWM zapraszają na konferencję o bezpieczeństwie żywności.

XVI KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY Bezpieczeństwo i jakość żywności odbędzie się 26 marca w siedzibie IRZiBŻ przy ul. Tuwima. Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00

Wiodącymi tematami będą zagadnienia dotyczące m.in. alergenów pokarmowych, wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, nowych źródeł białek pokarmowych, jakości żywności, aktywnych biologicznie peptydów, fałszerstw na rynku żywności, wpływu procesów technologicznych na otrzymywane produkty i nowoczesnych metod analizy żywności.

PATRONAT: Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk.