Będziemy kształcić specjalistów wojskowości

UWM stale poszerza ofertę kształcenia. Od przyszłego roku akademickiego oferuje nowy atrakcyjny kierunek - wojskoznawstwo. Na początek na studiach licencjackich.

Koordynatorem nowego kierunku jest dr hab. Wiesław Łach, prof. UWM z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. W skład zespołu opracowującego program studiów wchodzą również pracownicy tego samego instytutu. Przygotowanie całej dokumentacji kierunku nie byłoby możliwe bez dziekana ds. kształcenia Wydziału Humanistycznego dr. Krzysztofa Łożyńskiego i dr. Pawła Letko z Zakładu Europy Wschodniej.

– Ideą było, aby utworzyć kierunek związany z obronnością państwa. Mamy już na drugim roku na kierunku historia specjalność historia wojskowości. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. To skłoniło nas, aby iść dalej i powołać kierunek wojskoznawstwo. Wybraliśmy nazwę wojskoznawstwo specjalnie, ponieważ termin obronność państwa nieco odstrasza. Chcieliśmy znaleźć nazwę bardziej zrozumiałą. Wzorowaliśmy się na podobnym kierunku prowadzonym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, dotychczas jedynym w kraju. Nasz kierunek będzie drugim tego typu w Polsce – wyjaśnia prof. Łach.

Według założeń autorów programu studiów, absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.

– Przeanalizowaliśmy, kto zostanie studentem tego kierunku, gdzie znajdzie pracę. Pierwsza kwestia nie stanowiła problemu. W wielu liceach istnieją klasy o profilu wojskowym. Ogółem w naszym kraju jest 220 klas wojskowych w liceach. W naszym regionie niemal w każdym mieście jest taka klasa. Naszą ofertę adresujemy do uczniów tych klas, ponieważ nie każdy chce studiować w szkole wojskowej. Jest także spory rynek pracy – mamy w regionie dużo jednostek wojskowych – zapewnia dr hab. Łach.

Powołaniu kierunku wojskoznawstwo na naszej uczelni przyklaskują także sami wojskowi. – Widzą w absolwentach nowego kierunku dobrze przygotowanych fachowców z teoretyczną wiedzą do pracy w wojsku. Interesują się nimi także instytucje kulturalne – np. muzea wojskowe – dodaje dr hab. Łach.

Program studiów jest już gotowy. Adepci poznają m.in. historię wojskowości Polski i powszechną, geografię i kartografię wojenną, geopolitykę, sztukę wojenną starożytności i nowożytną. Do programu włączono także wiedzę o systemie obronności państwa, zagadnienia związane z terroryzmem, funkcjonowaniem policji i straży granicznej.

– Będą także bloki praktyczne. To nowość w programie. Na przykład kiedy studenci będą poznawać sztukę wojenną średniowiecza, wyjadą do Malborka. Mamy w regionie doskonałą bazę historyczną. Mamy grodziska, zamki, fortyfikacje współczesne, pola bitew. Chcemy także uwagi studentów wprowadzać na bieżąco do programu studiów – mówi dr hab. Wiesław Łach.

Koordynatorzy programu planują także zajęcia strzeleckie, zapoznanie się ze sprzętem i regulaminem wojskowym. - Tu liczymy na współpracę z wojskiem – informuje dr hab. Łach.

Kadrę stanowić będą pracownicy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Prawa i Administracji m.in. wykładowcy: dziejów wojskowości, systemów bezpieczeństwa, prawa, nauki o obronności, nauki o polityce czy filozofii.

- Będą także zajęcia poprowadzone w jednostkach wojskowych. Wszystko jest w fazie ostatecznych ustaleń, i tutaj trzeba przyznać że dzielnie nas wspiera Szef Wojskowego Sztabu Wojskowego płk dypl.  Andrzej Szczołek dodaje dr hab. Łach.

Jak zaznacza dr hab. Łach, przy konstruowaniu programu korzystano z opinii oficerów Wojska Polskiego w tym dowódców i szefów instytucji wojskowych, opiekunów i uczniów klas wojskowych w liceach ogólnokształcących oraz dyrektorów placówek muzealnych i członków stowarzyszeń. Istotny czynnik stanowiły wyniki analizy regionalnego rynku pracy, z uwzględnieniem struktury zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów.

Koordynatorzy nowego kierunku liczą także na zainteresowanie wojskoznawstwem u dziewcząt. - Liczymy że wśród studentów znajdą się także dziewczęta. Na specjalności historia wojskowości niemal jedna trzecia studentów to właśnie dziewczęta – mówi dr hab. Łach.

Małgorzata Hołubowska

w kategorii