Będzie atutem na rynku pracy

dr inż. Józef Warechowski w pracowni
Studenci Wydziału Nauki o Żywności UWM mogą zdobywać dodatkowe umiejętności i certyfikaty. Umożliwia to komputerowa pracownia projektowania bryłowego, jeden z nowych nabytków aparaturowych wydziału.

Od kilku miesięcy studenci Wydziału Nauki o Żywności mogą ćwiczyć w nowej pracowni projektowania bryłowego. Pracownia mieści się w budynku Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej (hala technologiczna). Na 12 stanowiskach komputerowych, korzystając ze specjalistycznego programu SolidWorks można uczyć się projektowania urządzeń wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Oprogramowanie pozwala również na symulację i sprawdzenie, jak będą działać zaprojektowane poszczególne części urządzeń - czy np. nie dochodzi do odkształceń termicznych, co mogłoby skutkować awarią maszyny.

- Z pracowni skorzystają studenci wszystkich kierunków prowadzonych na naszym wydziale, ale przeznaczona jest głównie dla studentów inżynierii i przetwórstwa żywności, którzy będą pracować w firmach projektujących urządzenia dla branży spożywczej - wyjaśnia dr hab. inż. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM, prodziekan ds. kształcenia WNoŻ.

Oprócz zajęć objętych tokiem studiów, dodatkowo studenci mogą w pracowni odbyć również bezpłatne warsztaty zakończone certyfikatem. Pracownią opiekuje się dr inż. Józef Warechowski (na zdj.) z Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej.

- Przeprowadziliśmy już 2 tury warsztatów. Studenci poznali podstawy projektowania części i ich złożeń oraz ich eksploatacji. Zamiast wykonywać poszczególne elementy urządzenia, składać je i sprawdzić, jak działają, mogli testować wszystko wirtualnie. Program automatycznie wykrywa błędy i sam je sygnalizuje. Można od razu wprowadzić korekty bez ponoszenia kosztów - wyjaśnia dr inż. Warechowski.

Program umożliwia też projektowanie i ocenę wizualną opakowań do produktów spożywczych, np. jogurtów lub twarogów. Pozwala również sprawdzić wytrzymałość projektowanych opakowań, jeśli wprowadzi się dane materiału, z którego mają powstać.

- Technika bardzo się rozwija i warto, aby uczelnie przygotowywały absolwentów do radzenia sobie w przemyśle 4.0, o którym coraz więcej się mówi. Do tej pory takie pracownie powstawały głównie na wydziałach nauk technicznych - dodaje dr inż. J. Warechowski.

- Nasi studenci zdobędą dodatkowe umiejętności i atut na rynku pracy - podkreśla prodziekan prof. Tarczyńska.

Z pracowni na Wydziale Nauki o Żywności będą mogli korzystać także studenci Wydziału Nauk Technicznych.

Pracownia powstała dzięki „Programowi Rozwojowemu UWM w Olsztynie”, finansowanemu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany do końca września 2022 r. Uczelnia uzyskała 33,7 mln zł na staże dla nauczycieli akademickich, warsztaty dla studentów, staże i wizyty studyjne, szkolenia i studia podyplomowe pracowników administracyjnych i na wdrożenie nowych systemów IT. Na czele komitetu sterującego projektem stoi prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów.

mah