Artystyczna Rezerwa Twórcza zaprasza na jubileuszowy wernisaż

jedna z wystaw ART
Grupa artystów nieprofesjonalnych Artystyczna Rezerwa Twórcza zaprasza 14 października na wernisaż wystawy swoich prac.

Artyści nieformalni, związani z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, zrzeszeni grupie Artystyczna Rezerwa Twórcza (A*R*T) obchodzą jubileusz 10-lecia działalności.

Wernisaż jubileuszowej wystawy pod hasłem „10 lat tworzenia piękna”, prezentującej dorobek artystyczny pracowników i absolwentów UWM, odbędzie się 14 października (czwartek) o godz. 13.00 w galerii Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wystawę honorowym patronatem objął rektor prof. Jerzy Przyborowski.

Prace będzie można oglądać do 20 grudnia 2021 r.

w kategorii