Prof. Arkadiusz Żukowski uhonorowany

prof. Arkadiusz Żukowski
Końcówka roku 2017 przyniosła prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu, dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych UWM zaszczyty i wyróżnienia

Rektor prof. Marcin Pałys, w imieniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, wręczył prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu Medal Uniwersytetu Warszawskiego Docenił w ten sposób jego zasługi w rozwijaniu współpracy z tamtejszym Instytutem Nauk Politycznych, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Wręczenie Medalu odbyło się podczas jubileuszu 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych UW i konferencji naukowej pt. „Nauka o polityce wobec kryzysu władzy i demokracji”. Prof. A. Żukowski został też zaproszony do udziału w panelu pt. „Współczesny spór o model władzy politycznej”, w którym uczestniczyli prof. Andrzej Antoszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Jadwiga Staniszkis z Uniwersytetu Warszawskiego, a moderatorem był prof. Grzegorz Rydlewski z UW.

Podczas IX Zjazdu Geopolityków Polskich, którego przewodnim tematem były „Zmiany geopolityczne 2016-2017: Świat-Europa-Polska”, prof. Arkadiusz Żukowski został uhonorowany Nagrodą Naukową im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych. Zjazd zorganizowało Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Nagrodę w imieniu prof. A. Żukowskiego odebrał dr Krzysztof Żęgota, z Instytutu Nauk Politycznych UWM, szef Oddziału PTG w Olsztynie. 

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski powołał prof. A. Żukowskiego jako eksperta do Zespołu Narodowego Centrum Kultury ds. Wielo- i Międzykulturowości. Zespoły Eksperckie są ciałem doradczym Działu ds. Badań NCK. Członkowie zespołów są powoływani spośród wybitnych przedstawicieli środowisk kultury, sztuki i nauki polskiej. Celem poszczególnych zespołów jest wsparcie merytoryczne przy długofalowych programach badawczych, odnoszących się do istotnych obszarów polityki kulturalnej państwa.

zak