Architektura krajobrazu i nagród

fragment pracy magisterskiej Natalii Małkowskiej
W 3 ostatnich latach 3 absolwentki architektury krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM za swoje prace magisterskie zdobyły nagrody lub wyróżnienia na zewnętrznych konkursach. Przypadek? Raczej nie.

Serię nagród otworzyła Natalia Małkowska, pracą magisterską pt. „Krajobraz dźwiękowy - analiza przestrzeni publicznych na przykładzie parków w Olsztynie”. Obroniła ją w czerwcu 2018 r., a rok później jej praca zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Część wyników swej pracy magisterskiej opublikowała w 2 wysoko ocenionych artykułach naukowych o randze światowej w czasopismach „Land” i „International Journal Of Environental Research And Public Health”. Natalia jest w nich współautorką razem z dr hab. Agnieszką Jaszczak i autorami z zagranicy.

- Przebadałam 6 olsztyńskich parków - Kusocińskiego, Centralny, Podgrodzie, Kortowski, Posorty i Jakubowo, w czasie, gdy drzewa miały liście i w czasie gdy ich nie miały. Zajęło mi to dużo czasu i wymagało wiele pracy, ale była to praca przyjemna – opowiada Natalia.

Jakie wnioski?

- Nie zawsze zwracamy uwagę na krajobraz dźwiękowy. Składa się na niego wiele czynników, które można pogrupować na: zieleń, urządzenia użytkowników.

Użytkowników? Tak, np. plac zabaw dla dzieci. Powstające na nim dźwięki dla matek nie są hałasem. Dla innych użytkowników parku zaś – są – tłumaczy Natalia.

Najbardziej hałaśliwy jest Park Jakubowo, bo leży blisko ruchliwej i głośnej al. Wojska Polskiego – mówi Natalia. Ale i na jego wszystkie pozostałe hałasy zaproponowała sposób - odpowiednie rośliny.

- Obecnie pracuję w firmie „Adrian Tyszka Dream Garden” zajmującej się architekturą krajobrazu. Moja praca magisterska pomogła mi w zatrudnieniu - dodaje.

Olga Wasilewska pracę magisterską obroniła w czerwcu 2019 r. Ma ona tytuł „Idea Biophilic City a projektowanie terenów zieleni we współczesnych miastach. Dostała za nią I nagrodę w konkursie prezydenta Suwałk na najlepszą pracę magisterską, w styczniu 2020 otrzymała za nią III nagrodę w ogólnopolskim konkursie Instytutu Metropolitalnego, a w  lipcu 2020 ta sama praca zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Na dodatek Olga jest współautorką artykułu napisanego razem z dr hab. Agnieszką Jaszczak i naukowcami z zagranicy, a opublikowanego w piśmie naukowym „Space and form” pt. „Pojęcia Biofilii i Livability w kontekście społecznego postrzegania przestrzeni publicznej w miastach”.

O co chodzi w jej pracy?

- Biofilia to koncepcja tworzenia miast. Zakłada, że człowiek od urodzenia otacza się przyrodą. Dlatego miasta powinny być nie tylko zielone, ale harmonijnie łączyć miejską infrastrukturę z zielenią. Ja w swojej pracy m.in. zaproponowałam zagospodarowanie w myśl tej idei 3 przestrzenie publiczne w moich rodzinnych Suwałkach. Ideą projektową było utworzenie miejsca odróżniającego się od pozostałych terenów publicznych, zachęcającego do odwiedzin, a jednocześnie wpisującego się w charakter miasta oraz podstawowe założenia biofilii – wyjaśnia Olga.

Efekt był taki, że Olga nie tylko dostała nagrodę prezydenta miasta, ale także pracę w suwalskim Zarządzie Dróg i Zieleni związaną z architekturą krajobrazu. Na razie nie miała jeszcze okazji wcielić swych pomysłów w życie…

- Ale małe elementy zieleni już dla miasta zaprojektowałam i zostały zrealizowane - dopowiada.

Czy opłaca się pisać dobre prace magisterskie?

- Tak, już chociażby dlatego, że dostałam pracę zgodną z zainteresowaniami i studiami - zapewnia Olga.

Najświeższa w tej serii jest praca Justyny Kamińskiej, obroniona w lipcu 2020. Jej temat to: „Zielona i niebieska infrastruktura w aranżacjach terenów o funkcjach rekreacyjnych w Olsztynie. Niedawno Justyna zdobyła za nią I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu 2019/20. Justyna Kamińska, wraz z Patrycją Radomską - koleżanką z roku opracowały ponadto koncepcję zagospodarowania brzegu jeziora w Bartążku, która jest już realizowana. Wyróżnikiem tego pomysłu są rośliny pachnące.

- Celem mej pracy była analiza stanu zagospodarowania wybranych przestrzeni rekreacyjnych w Olsztynie - przy ul. Bajkowej, Wilczyńskiego i Witosa. Tam bowiem znajdują się oczka wodne. Opracowałam również koncepcję ich zagospodarowania w oparciu o elementy zielonej i niebieskiej infrastruktury. Wybrałam taki temat, bo Olsztyn bardzo mi się podoba – mówi Justyna.

Justyna zaproponowała ogród wertykalny, ogród na dachu, zieloną sztuczną pływającą wyspę, łąki kwietne, mini tężnię, ścianę wertykalną z bylinami, „hotele” dla owadów, siedziska i altany z zielonymi dachami, altany bez zadaszenia. Elementy zagospodarowania terenu, które zaproponowała, łączą się ze sobą w sposób naturalny, są ciekawym detalem na terenach osiedlowych. Ze względu na pandemię Justyna starała się tak usytuować projektowane obiekty, aby zachęcały one do korzystania i aktywnej rekreacji, ale też zapewniły odpowiedni dystans.

Na razie pracuje w kwiaciarni pod Warszawą, ale nie traktuje tej pracy docelowo.

- Tutaj w mojej branży jest wielka konkurencja. Szukają pracowników, ale co najmniej z 2-letnim stażem – dodaje.

Trzy prace magisterskie nagrodzone w 3 kolejnych latach. Przypadek?

- Raczej nie – twierdzi dr hab. Agnieszka Jaszczak z Katedry Architektury Krajobrazu, promotorka nagrodzonych prac. - Bardzo dużo zależy od zaangażowania studenta. Autorki tych prac włożyły bardzo wiele pracy w ich przygotowanie. Poza tym w naszej katedrze poświęcamy magistrantom bardzo wiele czasu, więc ich prace są staranne, bardzo merytoryczne, o czym świadczą publikacje naukowe powstałe na ich podstawie. Poza tym to nie są prace do szuflady. One podają gotowe rozwiązania, które autorki będą mogły w całości lub częściach wykorzystać w pracy zawodowej – mówi dr Jaszczak.

 W tegrocznym rankingu kierunków studiów fundacji "Perspektywy" kortowska architektura krajobrazu zajęła 4. m w Polsce.

Na zdj. fragment pracy magisterskiej Natalii Małkowskiej

 

lek