Apel Stanowisko KRASP-RSzWiN ZNP-KSN NSZZ "Solidarność" z 22 maja 2021r.

Poniżej publikujemy stanowisko Stanowisko KRASP-RSzWiN ZNP-KSN NSZZ "Solidarność" z 22 maja 2021r. w sprawie intensyfikacji programu szczepień przeciw COVID-19.
w kategorii