I Akademickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w I Akademickim Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) w godz. 14:00-17:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. M. Oczapowskiego 12B, sala 307). I Akademickie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, stanowi okazję do zaprezentowania doświadczeń Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budowaniu systemu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami.

Naszym celem jest przedstawienie wspólnych partnerskich działań jednostek organizacyjnych UWM dążących do stworzenia na każdym etapie kształcenia studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Serdecznie zapraszamy Studentów i Absolwentów do podzielenia się osobistymi doświadczeniami i wypracowanymi rozwiązaniami.

Pamiętajmy !!!!!!!
JEŚLI NIE BĘDZIEMY MÓWIĆ O SWOICH SPRAWACH,
NIKT NIE ZROBI TEGO ZA NAS

w kategorii