Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia” zaprasza

logo EMPATIA
Uprzejmie informujemy, że na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie działa Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia”.

ACW „Empatia” to powstałe w ramach projektu pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie” akademickie centrum usług psychologicznych świadczonych przez profesjonalistów z Wydziału Nauk Społecznych (patrz: Zespół ACW). 

Misją Akademickiego Centrum Wsparcia „Empatia” jest udzielanie wsparcia psychicznego w zakresie konsultacji psychologicznych, warsztatów interpersonalnych, wskazówek oraz porad tym studentom naszego Uniwersytetu, którzy przechodzą przez kryzys emocjonalny, czują się bezradni wobec własnych emocji, podejmują walkę z szeroko rozumianymi uzależnieniami, tkwią w toksycznych relacjach, wyrażają chęć rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych oraz chcą lepiej rozumieć świat relacji zarówno z innymi, jak i ze sobą samym

Projekt „Żagiel możliwości” umożliwił objęcie systemowym wsparciem osób z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi i depresją i zaangażował w działalność  profesjonalistów z Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii „Empatia”, zainicjowanego przez Dziekana i pracowników Wydziału Nauk Społecznych w 2017 roku. Obecnie Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia” działa w nowej strukturze przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM.

ACW „Empatia” zaprasza wszystkich studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy potrzebują pomocy psychologicznej i wsparcia. Wizyty są bezpłatne.

Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie projektu „Żagiel możliwości” w zakładce Akademickie Centrum Wsparcia „Empatia”.

w kategorii