Akademia Biznesu z finansowym wsparciem samorządu

Na zdj. od lewej: Wioletta -Śląska-Zyśk, prof. Jerzy Jaroszewski i dr Bogdan Włodarczyk.
Prawie 336 tys. zł dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego otrzymał UWM na uruchomienie Akademii Biznesu.

Umowę w tej sprawie podpisali 2 sierpnia prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki i Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa.

Samorząd województwa udziela UWM dotacji celowej. Obejmuje ona pierwszą edycję akademii, która potrwa rok akademicki.

- Środki z Urzędu Marszałkowskiego pozwolą nam sfinansować wynagrodzenia kadry dydaktycznej oraz wyposażyć akademię w sprzęt komputerowy. Dzięki temu nasza inicjatywa może profesjonalnie działać, a studenci i doktoranci będą mogli kształcić się bezpłatnie – mówi dr Bogdan Włodarczyk, dyrektor Akademii.

Akademia Biznesu to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Jest to międzywydziałowa jednostka, która będzie uczyć swych studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy. Akademia jest wzorowana na wiodących placówkach skandynawskich, które najlepiej łączą naukę ze środowiskiem biznesu. Korzysta zatem z doświadczenia i najlepszych wzorców w rozwoju przedsiębiorczości studentów oraz ze sposobów komercjalizacji wyników badań.

Dla kogo jest ta szkoła? Dla studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli II semestr, studentów studiów II stopnia i doktorantów UWM oraz PAN.

Zajęcia w Akademii Biznesu będą się odbywać w Kortowie w siedzibie akademii w Starej Kotłowni oraz w siedzibach współpracujących z nią firm. Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele biznesu - odnoszący sukcesy, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymają wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomogą im opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menadżera.

Akademia zrywa z tradycyjnym podziałem na wykłady, ćwiczenia i praktyki zastępując je warsztatami, spotkaniami z ludźmi biznesu, rozwiązywaniem problemów rynkowych i tworzeniem własnego modelu biznesu. Jednym ze sposobów uczenia się w niej będzie np. gra symulacyjna związana z własną firmą.

Absolwent akademii będzie zobowiązany do wykonania projektu końcowego. Może nim być innowacyjna idea i sposób jej wdrożenia, projekt przedsiębiorstwa start-up wraz z kompletnym opisem zamierzonej działalności gospodarczej i biznes planem lub przedsiębiorstwo typu start-up. A zatem absolwenci akademii otrzymają kompletną wiedzę potrzebną do realizacji swych planów biznesowych, do prowadzenia własnych innowacyjnych firm i komercyjnych pomysłów. Zdobędą ponadto dyplom ukończenia Akademii Biznesu UWM oraz punkty ECTS.

Nauka w Akademii Biznesu UWM potrwa 2 semestry i będzie bezpłatna. Zacznie się w listopadzie 2017 r. Rekrutacja do akademii poprzez system IRK rozpocznie się 1 września 2017 r. Ze względu na wysokie standardy kształcenia, limit miejsc w akademii jest ograniczony do 30 studentów.

Więcej o Akademii Biznesu UWM na stronie: www: akademiabiznesu.uwm.edu.pl

Na zdj. od lewej: Wioletta -Śląska-Zyśk, prof. Jerzy Jaroszewski i dr Bogdan Włodarczyk.

lek

w kategorii