Absolwenci Wydziału Lekarskiego znów w czołówce

badanie lekarskie
Lekarze – absolwenci UWM - którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach zajęli drugie miejsce na Lekarskim Egzaminie Końcowym. To kolejny sukces naszej medycyny.

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2019. Wydział Lekarski UWM po raz kolejny zajął wysokie miejsce. Wyprzedziło nas jedynie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przypomnijmy, że wszyscy absolwenci kierunków medycznych w Polsce, którzy chcą być lekarzami, po ukończeniu studiów muszą podejść do państwowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Obejmuje on dwieście zadań testowych z zakresu całej medycyny. W sesji wiosennej do egzaminu przystąpiły w całym kraju 3372 osoby, uzyskując średnio 121,7 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 172, a minimalny 41 punktów. Osiemset czterdziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194, ponieważ 6 zadań zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM do egzaminu przystąpiło 34 absolwentów. Najlepszy uzyskał 153 punkty. Najniższy wynik to 101 punktów. Z tego grona nie zdała zaledwie jedna osoba.

Osiągnięcia absolwentów UWM ponownie potwierdzają wysoką pozycję Wydziału Lekarskiego UWM w rankingu wszystkich wydziałów lekarskich w Polsce. W ubiegłych latach zajmowaliśmy pierwsze, czwarte oraz trzecie miejsce.

Na naszych absolwentów czekają jeszcze staże i wybór specjalizacji, ale tak dobrze zdany egzamin otwiera przed nimi wiele możliwości.

syla

Wydział Nauk Medycznych został utworzony 17 lipca 2007 roku. W pierwszym roku prowadził tylko kierunek pielęgniarstwo (wcześniej realizowany na Wydziale Biologii). Kierunek lekarski ruszył w październiku 2008 r. Dwa lata później wydział na kierunku lekarskim uruchomił studia anglojęzyczne. W 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, a w 2016 r. - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Od 2017 roku akademickiego na UWM działa Collegium Medicum. Tworzą je dwa wydziały powstałe z przekształcenia WNM – Wydział Lekarski z kierunkiem lekarskim i Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i dietetyka.

W czerwcu 2009 r. w strukturze wydziału znalazł się Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Powstał z przekazanego uniwersytetowi byłego szpitala wojskowego. Od tamtej pory szpital przechodzi nieustanną modernizację i rozbudowę, a wokół niego powstaje kampus medyczny. Jego częścią jest m.in. Centrum Medycyny Eksperymentalnej i Centrum Symulacji Medycznej. Stale powiększaną i modernizowaną bazę dydaktyczną Collegium Medicum wzbogacają i uzupełniają kliniki i oddziały w olsztyńskich szpitalach.