Absolwenci UWM mogą leczyć w Indiach

operacja
Naczelna Izba Lekarska Republiki Indii (Medical Council of India) wpisała Wydział Lekarski UWM na listę uczelni medycznych uznawanych przez ten kraj. To otwiera przed absolwentami kortowskiej medycyny możliwość pracy w Indiach.

Uznanie dyplomu przez Naczelną Izbę Lekarską Indii jest niezbędne do ubiegania się o możliwość praktykowania w zawodzie lekarza na terytorium Republiki Indii. Z polskich uczelni medycznych indyjskie uznanie posiadają już uniwersytety medyczne w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu oraz Akademia Medyczna w Warszawie i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Indie to najludniejszy kraj na świecie. Liczy 1,5 mld ludności, a ponadto wielu Hindusów mieszka poza jego granicami. Ta akredytacja otwiera nam drogę do pozyskiwania na Wydział Lekarski studentów w Indiach a nie wykluczam, że i na inne wydziały, jeśli tylko będą miały ofertę w języku angielskim. Spodziewamy się odwiedzin urzędnika z Ministerstwa Zdrowia Indii. To może być dobry początek współpracy. Mieć absolwentów w Indiach - to cenna rzecz. W ten sposób promujemy nasz wydział i uczelnię - cieszy się prof. Andrzej Rynkiewicz, dziekan Wydziału Lekarskiego.

Wydział Lekarski UWM wcześniej zdobył już podobne uznanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), fundacji i komitetu ds. akredytacji kształcenia medycznego cudzoziemców w USA, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Naczelnej Izby lekarskiej Tajlandii.

lek

w kategorii