Absolwenci UWM 2022: Michał Augustynowicz

Michał Augustynowicz zapewnia, że tytuł absolwenta UWM jest dla niego powodem do dumy. Zapewnił go sobie dzięki bardzo dobrze ocenionej pracy magisterskiej. Naukowa przygoda nie kończy się jednak dla Michała w chwili otrzymania dyplomu. Chce się rozwijać, więc już planuje kolejne studia.

Michał Augustynowicz tytułem magistra cieszy się od ponad dwóch miesięcy. 

– 29 czerwca obroniłem pracę magisterską pt. „Gegen den schleichenden Nationalsozialismus. Die Widerstandsliteratur am Beispiel von Thomas Mann, Ferdinand Bruckner und Hermynia Zur Mühlen“ (pol. „Opór wobec postępującej ideologii narodowego socjalizmu na przykładzie utworów Thomasa Manna, Ferdinanda Brucknera i Hermynii Zur Mühlen”). Została ona nominowana przez moją promotorkę, prof. ucz. dr hab. Anetę Jachimowicz, do Nagrody Fundacji im. Georga i Marii Dietrichów z Offenburga w konkursie najlepszych prac dyplomowych napisanych na kierunku filologia germańska.

Czego konretknie dotyczyły badania?

– Na przykładzie trzech wybranych utworów: noweli „Mario und der Zauberer” Thomasa Manna oraz znanych jedynie wąskiemu kręgu badaczy dramatu „Die Rassen” Ferdinanda Brucknera i powieści „Unsere Töchter, die Nazinen” Hermynii zur Mühlen ukazałem procesy rodzącej się faszyzacji i nazizacji oraz postępującą ideologizację społeczeństwa w latach 30. XX wieku – mówi Michał Augustynowicz. – Do napisania tej pracy skłoniła mnie potrzeba przygotowania publikacji poruszającej kwestię oporu przeciwko ideologii narodowosocjalistycznej w wybranych, pozakanonicznych utworach literackich oraz prywatne zainteresowanie tematyką narodowego socjalizmu i okresu międzywojennego. Wyniki badań zaprezentuję również we wrześniu podczas VI Kongresu Stowarzyszenia Germanistów Europy Środkowo-Wschodniej organizowanego przez olsztyńską germanistykę, na którym przedstawię referat inspirowany swoją pracą magisterską.

Michał był bardzo aktywnym studentem. Angażował się w różne inicjatwy o charakterze naukowym, organizacyjnym i popularyzatorskim.

– Na studiach licencjackich rokrocznie uczestniczyłem w organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, a na II roku studiów brałem aktywny udział w Dniach Austriackich oraz zająłem II miejsce za wygłoszenie referatu o niemieckich tłumaczeniach wiersza „Ocalony” T. Różewicza na 48. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie – wspomina absolwent. – Za swoją pracę licencjacką otrzymałem Nagrodę Fundacji im. Georga i Marii Dietrichów za najlepszą pracę licencjacką napisaną na olsztyńskiej germanistyce. Ponadto byłem stypendystą Rektora UWM (2018-22) oraz aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Młodych Germanistów (2017-20) i Studenckiego Koła Translatorskiego PL-DE (2020-22), dzięki którym rozwinąłem umiejętności badawcze i angażowałem się w różnego rodzaju projekty tłumaczeniowe, m.in. z zakresu przekładu audiowizualnego.

Jeśli ktoś jednak myśli, że studia były dla Michała wyłącznie czasem nauki, to jest w błędzie.

– To na studiach poznałem swoją pierwszą dziewczynę, licznych znajomych i inspirujących wykładowców, dzięki którym jeszcze bardziej pogłębiłem swoją pasję do języka Mozarta. W pamięci zachowały się też stresujące sytuacje i niedospane noce, które czasami dawały o sobie znać, ale jak to mówią: „Co cię nie zabije, to cię wzmocni”. Wszystkie doświadczenia ukształtowały mnie jako człowieka i germanistę, a sam utwierdziłem się w przekonaniu, że język niemiecki stwarza wszechstronne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego – mówi.

Zakończenie studiów to czas na pewne podsumowania i myślenie o przyszłości. Jakie plany ma więc magister Michał Augustynowicz?

– Dzięki działalności w kołach naukowych i zajęciom uniwersyteckim nabyłem umiejętności translatorskie, które zamierzam w dalszym ciągu doskonalić. Aktualnie jestem zatrudniony na stanowisku lektora w renomowanym centrum języków obcych, a w październiku rozpocznę studia podyplomowe, które umożliwią mi uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego i pomogą spełnić moje największe marzenie o podjęciu pracy jako nauczyciel w publicznej placówce oświatowej – przyznaje. I zdradza jeszcze inne ambitne plany: – Chodzi mi też po głowie myśl o zrobieniu doktoratu z językoznawstwa germańskiego, ale na chwilę obecną chciałbym sprawdzić się w praktyce i naładować swoje wewnętrzne baterie. 

ma, red.