Absolwenci UWM 2022: Klaudia Oczachowska z pasją do antyku

Klaudia Oczachowska
Klaudia Oczachowska w czerwcu skończyła interdyscyplinarne studia strategiczne i obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Simul ut aemulos removeret. Morderstwo polityczne w czasach przewagi Argeadów i wojen diadochów 338-301 p.n.e.”. Teraz zamierza rozwijać swoje zainteresowanie starożytnością.

Choć w temacie pracy magisterskiej Klaudii Oczachowskiej wyeksponowany jest wątek morderstw, w rozprawie znalazło się też miejsce dla innych kwestii.

Wspomniany temat jest na tyle szeroki, że zawiera w sobie również portrety kobiet pochodzących głównie z dynastii Argeadów. Kwerenda, obok informacji koniecznych do napisania tematu pracy magisterskiej, podsunęła mi kilka innych inspiracji, a część z nich udało się już zrealizować. Z każdą kolejną przeczytaną publikacją pomysłów przybywa – podkreśla Klaudia.

Zarówno praca magisterska (napisana pod kierunkiem dr. hab. Mirona Wolnego, prof. UWM), jak i obroniony dwa lata wcześniej licencjat o oddziałach elitarnych w wojsku Aleksandra Wielkiego, były efektem zgłębiania wiedzy o antyku, w tym również nauki języka łacińskiego. – Poznawanie kultury antycznej to nie tylko studia polegające na lekturze źródeł literackich i literatury pomocniczej, ale także doskonalenie umiejętności warsztatowych – stwierdza absolwentka.

Nie wszystko jednak zależy wyłącznie od chęci, ważne jest również stworzenie przez uczelnię odpowiednich warunków i możliwości do rozwoju.

Nasz Uniwersytet zadbał o dobry dostęp do szeregu zagranicznych czasopism naukowych, można więc spotykać się z myślą uczonych wykładaną głównie w języku angielskim. To pozwala zorientować się w we współczesnych trendach w nauce o antyku, a to przecież uniwersalny obszar badań – podkreśla.

Kobiecość pozostaje problemem o utrudnionej recepcji ze względu na charakter źródeł, które trzeba odczytywać wciąż na nowo, a to stawia kolejne wyzwania. Absolwentka Wydziału Humanistycznego UWM zauważa między innymi, że świadectwa historyczne nie zawsze były przychylne płci pięknej. – Chociaż już w źródłach antycznych zamieszczano oszczędne wzmianki na temat kobiet, to jednak częstokroć wyolbrzymiano ich negatywne cechy – mówi.

W czerwcu 2022 podczas konferencji zorganizowanej przez wrocławski Ośrodek Badawczy Facta Ficta Klaudia Oczachowska wygłosiła referat zatytułowany "Olimpias – złowroga morderczyni czy ofiara?" Jak podkreśla, dobrze przyjęte wystąpienie, zachęciło ją do dalszych poszukiwań.

Centralną postacią badań Klaudii stała się w tym wypadku matka Aleksandra Wielkiego, osobowość niezwykle ważna dla kreowania polityki. – Dokładniejsze wejrzenie w źródła prowadzi do wniosku, że fundamentem w kreowaniu postaci kobiecych pozostaje mitologia grecka, która jako zbiór opowiadań zarysowuje wyraźne sylwetki. Wnikliwa obserwacja tych zależności wskazuje, że Olimpias w pewnym stopniu starała się naśladować nereidę Tetydę – matkę Achillesa. Zapewne takich inspiracji w antyku grecko-rzymskim było więcej, dlatego w przestrzeni publicznej pojawiało się coraz więcej ambitnych kobiet – podsumowuje Klaudia, zaznaczając, że nie wyklucza dalszego prowadzenia badań na ten temat.

ko, red.

 

 

Zapraszamy tegorocznych absolwentów UWM na łamy "Wiadomości Uniwersyteckich". Jeśli chcecie opowiedzieć o temacie swojej pracy dyplomowej, nietypowych zainteresowaniach i planach na przyszłość - prosimy o kontakt.

wiadomosci@uwm.edu.pl

daria.bruszewska@uwm.edu.pl

 

 

Tematem wakacyjnego wydania "Wiadomości Uniwersyteckich" jest potencjał turystyczny Warmii i Mazur. Porozmawialiśmy o nim z naukowcami z naszego Uniwersytetu, którzy stawiają diagnozy i proponują konkretne rozwiązania z myślą o rozwoju regionu. W najnowszych "Wiadomościach..." piszemy także o grantach dla badaczy z UWM, o konsekwencjach, jakie miało zniszczenie ukraińskiego Narodowego Banku Genów Roślin, oraz o przyszłości żywności. Czy będzie ona pochodziła z drukarki 3D?

Poza tym przypominamy także o wydarzeniach, którymi żyła społeczność naszego Uniwersytetu w ostatnich tygodniach: od dnia otwartego UWM, przez Święto Uniwersytetu, aż do Kortowiady.

Sporo miejsca poświęcamy, oczywiście, sukcesom naszych studentów i pracowników.

Zapraszamy do lektury e-wydania!