Absolwenci kierunku lekarskiego UWM znów w czołówce

zajęcia na kierunku lekarskim
Lekarze – absolwenci UWM - którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach zajęli drugie miejsce podczas sesji jesiennej 2021 na Lekarskim Egzaminie Końcowym.

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi podało 22 września zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2021. Wydział Lekarski UWM po raz kolejny zajął drugie miejsce. Wyprzedziło nas jedynie Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na trzecim miejscu uplasował się Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunków medycznych w Polsce, którzy chcą zostać lekarzami muszą podejść do państwowego Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Obejmuje on dwieście zadań testowych z zakresu całej medycyny. Do egzaminu w sesji jesiennej 2021 przystąpiło w całym kraju 7375 osób, uzyskując średnio 161,4 punkty. Maksymalny wynik wyniósł 187 ze 195, które można było uzyskać (5 pytań zostało unieważnionych). Stu sześćdziesięciu trzech zdających uzyskało wynik poniżej 56%.

Z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM do egzaminu przystąpiło 25 absolwentów z 30 zgłoszonych. Najlepszy z nich uzyskał 180 punktów. Najniższy wynik wyniósł 140.  punktów. Wszystkie osoby zdały.

To kolejny sukces absolwentów naszej medycyny. W ubiegłych latach przyszli lekarze kończący UWM również zajmowali wysokie pozycje. tak dobrze zdany egzamin otwiera przed nimi wiele możliwości.

syla

Wydział Nauk Medycznych został utworzony 17 lipca 2007 roku. W pierwszym roku prowadził tylko kierunek pielęgniarstwo (wcześniej realizowany na Wydziale Biologii). Kierunek lekarski ruszył w październiku 2008 r. Dwa lata później wydział na kierunku lekarskim uruchomił studia anglojęzyczne. W 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, a w 2016 r. - uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Od 2017 roku akademickiego na UWM działa Collegium Medicum. Tworzą go Wydział Lekarski z kierunkiem lekarskim praz Szkoła Zdrowia Publicznego z kierunkami pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i dietetyka.

W czerwcu 2009 r. w strukturze wydziału znalazł się Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Powstał z przekazanego uniwersytetowi byłego szpitala wojskowego. Od tamtej pory szpital przechodzi nieustanną modernizację i rozbudowę, a wokół niego powstaje kampus medyczny. Jego częścią jest m.in. Centrum Medycyny Eksperymentalnej i Centrum Symulacji Medycznej. Stale powiększaną i modernizowaną bazę dydaktyczną Collegium Medicum wzbogacają i uzupełniają kliniki i oddziały w olsztyńskich szpitalach.